Статистика рівня життя населення


Статистика рівня життя населення – галузь соціально-економічної статистики, яка вивчає обсяг і структуру та рівень задоволення різноманітних потреб населення в органічному взаємозв’язку з розвитком продуктивних сил і соціальними умовами життя населення. С. р. ж. н. досліджує формування доходів населення (в т. ч. окремих верств і груп), споживання населенням продуктів харчування, непродовольчих товарів, послуг культурно-побутового призначення, забезпеченість житлом, зайнятість населення та рівень безробіття, розвиток системи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, використання позаробочого часу тощо і на цій основі намагається розкрити закономірності досягнення добробуту населення, вплив різних факторів (економічних, соціальних, політичних, національних тощо) на рівень життя окремих груп населення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Рослини які потребують охорони у водоймах.
Ви зараз читаєте: Статистика рівня життя населення