Суть біологічного кругообігу речовин у лісі


Лісівництво

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ

Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ

7.5 Суть біологічного кругообігу речовин у лісі

Ліс являє собою складне угрупування багаторічних рослин, яке вміщує в собі частину навколишнього середовища – грунт, повітря. У ньому відбуваються багаточисленні природні процеси, які підтримують існування самого лісу. Ліс і грунт утворюють одну систему, у якій кожен органічний чи неорганічний елемент живить

інші і у свою чергу зна­ходиться під впливом інших елементів. Основне живлення рослинності мінеральними речовинами відбувається за рахунок вивітрювання мінералів з грунту, а сам грунт змінюється під впливом органічних речовин рослинного походження. Для фіксації азоту з повітря потрібні бактерії, для кореневого живлення – гриби, а вся біота грунту необхідна для розкладу органічних речовин до такого стану, щоб їх могли використати рослини біологічним кругообігом речовин.

І. І. Смольянінов (1969) під біологічним кругообігом речовин розуміє складний багатоланковий процес надходження у рослину речовин та енергії

з навколишнього простору (грунту, атмосфери), біохімічний синтез речовин у рослині з частковим їх закріпленням у ній на певний термін та повернення цих речовин назад у навколишнє середовище. Найчастіше під біологічним кругообігом розуміють процеси пере­міщення та обміну речовин між рослиною і грунтом.

Вивчення біокругообігу речовин почалося з ідей В. І. Вернадського (1926,1934) та Б. Б. Полинова (1947), а оформилося в окремий науковий напрямок завдяки дослідницьким працям Н. П. Ремезова та його школи. Питання біокруообігу у лісах отримали розвиток у працях П. С. Погребняка (1948, 1965), В. М. Міни (1955), В. А. Ковди (1956), О. О. Молчанова (1964),В. С. Шумакова (1963), О. В. Рябухи (1967) та ін.

Основною умовою підвищення продуктивності лісів є інтен­сифікація живлення деревних порід. Живлення насаджень визна­чається законами біологічного кругообігу речовин між рослиною та середовищем. Саме тому проблема інтенсифікації біокругообігу у лісі з відповідним регулюванням процесів у його ланках тісно пов’язана з проблемою підвищення продуктивності насаджень.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Класифікація волокон.
Ви зараз читаєте: Суть біологічного кругообігу речовин у лісі