Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Австралії

Розділ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 3. Австралія

& 26. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Австралії

Пригадайте: 1. У межах якої літосферної плити розташована Австралія? 2. Які типи тектонічних структур ви знаєте? Як вони пов’язані з формами рельєфу та розміщенням родовищ різних за походженням корисних копалин?

Тектонічна будова. Австралія розташована в центральній частині Індо-Австралійської літосферної плити. Тому це єдиний материк, на якому немає діючих вулканів, а землетруси бувають дуже рідко й не мають

руйнівної сили.

Австралія, так само, як Африка та Південна Америка, є “уламком” давнього материка Гондвани, який розколовся на частини майже 180 млн років тому. Острови Нова Гвінея й Тасманія відокремилися від Австралії також унаслідок розломів земної кори.

Основою материка є давня Австралійська платформа. Її фундамент сформувався в архейську та протерозойську ери. Вік платформи – кілька мільярдів років. Тривалі рухи земної кори – підняття, опускання й розломи – зумовили формування на заході Австралійської платформи великого щита.

Унаслідок цих процесів на сході Австралійської платформи

утворився великий прогин, заповнений осадовими гірськими породами. Центральний прогин тривалий час був укритий водами давнього океану. Це протока, на дні якої відкладалися морська глина та пісок. З часом унаслідок загального підняття Австралійської платформи протока обміліла, а море відступило.

На схід від платформи вздовж узбережжя простяглась область давньої складчастості. У палеозойську еру тут активно відбувалося горотворення. У давні часи паралельно до берега почав формуватися Великий Бар’єрний риф. Невеликі глибини й тепла вода сприяли масовому розвитку коралів.

Рельєф. Оскільки найдавнішим платформам відповідають рівнинні території, рельєф Австралії доволі одноманітний і подібний до рельєфу Африки (див. форзац 1 підручника). Територія тут також переважно рівнинна. Середня висота становить усього 215 м над рівнем моря. На заході в межах щита рівнина трохи піднята й утворює невисоке Західноавстралійське плоскогір’я (мал. 58). На схід від плоскогір’я в межах давнього прогину простягається рівнинна Центральна низовина, поверхня якої в середній частині знаходиться нижче від рівня моря.

У східній частині в межах давньої області складчастості розташовані невисокі гори – Великий Вододільний хребет. Гори сформувалися в палеозойську еру й з часом сильно зруйнувалися. Східні схили гір стрімко обриваються в бік океану, західні – положисті. Пересічна висота гір – до 1000 м. Лише на півдні Австралійські Альпи подекуди долають двохтисячну позначку. Це єдиний район в Австралії, де впродовж року в затінених ущелинах лежить сніг, хоча й не суцільним покривом. Найвищою вершиною материка є гора Косцюшко (2228 м), відкрита в середині XIX ст. польськими натуралістами й названа на честь національного героя Польщі.

Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Австралії

Мал. 58. Західноавстралійське плоскогір’я

– Порівняйте тектонічну та фізичну карти Австралії в атласі. Які форми рельєфу в Австралії відповідають різним тектонічним структурам?

Корисні копалини. Австралія дуже багата на корисні копалини. У другій половині XX ст. в земній корі материка виявили численні родовища різноманітної мінеральної сировини.

В Австралії переважають рудні корисні копалини. їх основні родовища пов’язані з кристалічними породами фундаменту давньої платформи. За покладами залізних, нікелевих, поліметалічних, уранових руд, золота Австралія посідає провідні місця у світі. Основні їх запаси розробляються в межах щита давньої платформи на заході материка. У давній корі вивітрювання на півострові Кейп-Йорк виявлено найбільші у світі родовища алюмінієвих руд.

Австралія багата й на кам’яне вугілля, поклади якого залягають в осадових породах передгірського прогину на південному сході. Є родовища нафти й природного газу на Центральній низовині та в Бассовій протоці, проте їх запаси недостатні для потреб країни.

Коротко про головне!

– Основою материка є давня Австралійська платформа – уламок колишнього материка Гондвани. Уздовж східного узбережжя тягнеться давня область складчастості, що сформувалася в палеозойську еру.

– В Австралії переважають рівнинні форми рельєфу: Західно-австралійське плоскогір’я та Центральна низовина, що пояснюється будовою земної кори. Тільки на сході є невисокі гори – Великий Вододільний хребет з найвищою точкою материка – горою Косцюшко.

– Австралія має значні запаси різноманітних корисних копалин, переважають різноманітні руди металів.

1. Назвіть і покажіть на карті основні форми рельєфу Австралії.

2. Поясніть, як основні форми рельєфу Австралії залежать від тектонічної будови.

3. На які корисні копалини багаті різні частини материка? Чому більшість руд металів залягає в західних районах Австралії?

4. Порівняйте тектонічну будову й рельєф Австралії, Африки та Південної Америки. З’ясуйте, чим вони подібні й чим відрізняються.

5. Поясніть, чому Австралія – єдиний материк на планеті, де немає діючих вулканів і сильних землетрусів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Природна зона області вертикальних поясності.
Ви зараз читаєте: Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Австралії