Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Північної Америки

Розділ VI Материки північної півкулі

Тема 1. Північна Америка

& 33. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Північної Америки

Пригадайте: 1. Які є типи тектонічних структур? Як вони пов’язані з формами рельєфу? 2. Яку геологічну роботу виконують льодовики? Як давні льодовики вплинули на формування рельєфу? 3. Як впливає на формування рельєфу процес вулканізму? 4. Що таке гейзери? Як вони діють?

Будова земної кори. Північна Америка разом з Євразією є залишком давнього материка Північної півкулі Лавразія, який почав розколюватися

на сучасні материки наприкінці мезозойської ери, тобто майже 100 млн років тому.

Найдавнішою та найбільшою за площею тектонічною структурою Північної Америки є Північноамериканська платформа, уламок давньої Лавразії. На півночі платформи її кристалічний фундамент виходить на земну поверхню, утворюючи найбільший у світі за площею Канадський щит. Вік гірських порід, з яких він складається, сягає 3 млрд років. Поверхня щита вирівняна, у багатьох місцях ускладнена розломами та виливами давньої лави. Подекуди щит заглиблюється у води океану й знову виходить на земну поверхню на сусідніх островах. На південь

від щита кристалічний фундамент платформи поступово занурюється під осадовий чохол. Тут будова земної кори ускладнена западинами, і товщина чохла зростає.

На південному сході материка розташована молода платформа. За геологічною будовою це глибокий прогин фундаменту, заповнений десятикілометровим шаром осадових гірських порід.

Усю західну частину Північної Америки займає середня за віком область складчастості, яка сформувалася переважно в мезозойську еру внаслідок зустрічного руху Північноамериканської та Тихоокеанської літосферних плит. Про недавній вулканізм тут свідчать гейзери, гарячі джерела, грязьові вулкани. Ці явища спостерігаються в Йєллоустонському національному парку, відомому найвищими у світі гейзерами. Деякі з них викидають гарячу воду на висоту 50-90 м. Тихоокеанське узбережжя Північної Америки та південна вузька частина материка – це молода область складчастості, яка не завершила свого формування. Тут найчастіше трапляються землетруси, чимало діючих вулканів. Найвищий з-поміж них – вулкан Орісаба (5700 м).

На східному узбережжі материка сформувалась область давньої складчастості, що виникла в палеозойську еру, – дуже зруйновані брилові гори.

– За тектонічною картою з’ясуйте, у якій частині Північної Америки відбуваються землетруси. Де зосереджені вулкани?

Рельєф. Рельєф Північної Америки тісно пов’язаний з її тектонічними структурами. Давній і молодій платформам у сучасному рельєфі відповідають рівнини, областям складчастості на крайньому заході та крайньому сході – гори.

Рівнини займають 2/3 поверхні материка (див. форзац 1 підручника). Канадському щиту відповідає в рельєфі Лаврентійська височина, яка має пересічні висоти 500-700 м. Вона зазнала впливу давнього зледеніння, яке досягало приблизно 40° пн. ш. Майже 300 тис. років тому льодовик, насуваючись із півночі, згладив виступи твердих скельних порід, розширив річкові долини, а після танення залишив льодовикові відклади – морену, що складається з нагромадження валунів, гальки, піску. Зниження на поверхні, виорані льодовиком, заповнилися водою – так утворилися численні озера.

У місцях занурення кристалічного фундаменту давньої платформи під шар осадових порід у рельєфі виникли обширні рівнини. Центральні рівнини, які зазнали впливу давнього льодовика, підіймаються на висоту 200-500 м. Великі рівнини внаслідок підняття гір на заході материка здіймаються велетенськими “східцями” на висоту 1200-1700 м.

Молодій платформі на узбережжі Мексиканської затоки відповідають у рельєфі декілька прибережних низовин, найбільша з яких – Примексиканська низовина.

На заході материка в межах середньої та молодої областей складчастості з півночі на південь простяглася одна з найбільших гірських систем світу – Кордильєри. На Алясці знаходиться їх найвища точка – гора Мак-Кінлі (6194 м, мал. 79), а також великі льодовики. На південь гори розпадаються на декілька паралельних хребтів. На заході вздовж Тихоокеанського узбережжя тягнеться Береговий хребет. Далеко на схід заходять Скелясті гори. Між ними розташовані великі плоскогір’я – Великий Басейн і плато Колорадо (мал. 80). Ще далі на південь велику площу займає Мексиканське нагір’я з діючими вулканами. Плато Колорадо відоме своїми величними каньйонами. Так, глибина Великого каньйону річки Колорадо сягає 1800 м.

На сході в межах області давньої складчастості знаходяться Аппалачі – невисокі гори, які підіймаються до 2000 м.

Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Північної Америки

Мал. 79. Гора Мак-Кінлі

Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Північної Америки

Мал. 80. Плато Колорадо

Вони складаються з поздовжніх хребтів, які під впливом зовнішніх сил Землі зруйнувались і нині мають згладжені куполоподібні форми, чим нагадують Українські Карпати. Найвища точка Аппалачів – гора Мітчелл (2037 м).

Корисні копалини. Земна кора Північної Америки детально досліджена, на всій її території відкриті значні родовища корисних копалин. На півночі, у межах Канадського щита, де магматичні породи Північноамериканської платформи виходять на поверхню, багато руд металів – залізних, мідних, нікелевих. Там, де осадовий чохол покриває кристалічні породи, багато родовищ паливних (нафта, природний газ) і нерудних корисних копалин. У Кордильєрах через складність тектонічної будови трапляються різні за походженням корисні копалини: у передгір’ях – осадові (нафта, природний газ, кам’яне вугілля), у межах гірських хребтів – магматичні (руди кольорових металів, золото, уранові руди).

Коротко про головне!

– Тектонічна будова Північної Америки значно складніша, ніж материків тропічних широт. Основу материка становлять давня й молода платформи. Кордильєри – рухома область, частина Тихоокеанського сейсмічного кільця. Тут трапляються часті землетруси, є діючі вулкани. На сході – давня складчаста область Аппалачів.

– Рельєф материка дуже різноманітний, 2/3 його території займають рівнини. Найбільшими з них є Лаврентійська височина, Великі рівнини та Центральні рівнини. На півночі рівнини зазнали впливу давнього зледеніння. Гори простягаються вздовж Тихоокеанського (Кордильєри) і Атлантичного (Аппалачі) узбереж.

– Північна Америка багата на родовища різних корисних копалин, розміщення яких пов’язане з її геологічною будовою.

1. Назвіть і покажіть на карті основні тектонічні структури Північної Америки.

2. Поясніть взаємозв’язок між тектонічною будовою та формами рельєфу в Північній Америці. Наведіть приклади.

3. Як давнє зледеніння вплинуло на рельєф материка?

4. Які корисні копалини є в різних частинах материка?

5. Поясніть, чому Кордильєри, й Аппалачі мають різну висоту.

6. Назвіть подібне й відмінне в рельєфі Північної та Південної Америки.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Добування хлоридної кислоти.
Ви зараз читаєте: Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Північної Америки