ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ

УРОК 31. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Навчальна мета: сформувати систему знань про геологічну будову, основні форми рельєфу, корисні копалини Південної Америки; сприяти розумінню закономірностей розміщення основних форм рельєфу та корисних копалин; вдосконалювати уміння порівнювати рельєф Південної Америки з рельєфом раніше вивчених материків, працювати з тематичними картами атласа.

Основні поняття: геологічна будова, платформа, область складчастості, рельєф, вулкан, землетрус, низовина,

плоскогір’я, гори, корисні копалини.

Обладнання: фізична карта Південної Америки, тектонічна карта світу, ілюстративні (відео)матеріали різних форм рельєфу материка, підручники, атласи, шаблони, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

(розповідь про подорож навколо Південної Америки)

III. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Географічна розминка (робота в парах)

Учні ставлять одне одному запитання за картою.

2. Запитання

– У яких півкулях розташована Південна Америка?

– Як впливає географічне

положення материка на його природу?

– Згадайте, які сили беруть участь у формуванні рельєфу. Назвіть характерні ознаки рельєфу Африки, Австралії.

– Укажіть напрямок руху Південноамериканської літосферної плити.

ІV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Досвід вивчення попередніх материків та план материка підказують вам, що наступними етапами дослідження материка є вивчення його геологічної будови, основних форм рельєфу та корисних копалин. Всі ці три питання, як правило, розглядаються та аналізуються в названій послідовності, бо перебувають у певному зв’язку. Як ці зв’язки проявляються в Південній Америці? Які особливості геологічної будови, закономірності розміщення основних форм рельєфу та корисних копалин на материку? Знайти відповіді на ці питання – мета цього уроку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Геологічний розвиток материка

Південна Америка, так само як Африка, Австралія й Антарктида, була складовою частиною давнього материка Гондвана. Активізація внутрішніх процесів Землі, яка почалася близько 180 млн. років тому, призвела до відділення, подальшого дрейфу Південної Америки на захід і “розкриття” Атлантичного океану. В основі материка лежать дві великі тектонічні структури – давня Південноамериканська платформа та пояс альпійської складчастості, який примикає до неї із заходу.

2. Формування рельєфу

Визначення розміщення основних форм рельєфу Південної Америки та позначення їх на шаблонах у зошитах (за допомогою вчителя)

За особливостями розміщення основних форм рельєфу Південну Америку умовно можна розділити на гірський захід і рівнинний схід. Рельєф рівнинної частини сформувався на давній Південноамериканській платформі. На ділянках платформи, які переважно опускалися, сформувалися низовини: Амазонська, Оринокська, Ла-Платська. Вони займають близько 45 % площі материка.

Піднятим ділянкам платформи – щитам – відповідають Бразільське і Гвіанське плоскогір’я.

Складчаста область Анд – результат взаємодії літосферних плит – На – ска і Південноамериканської. Гори простягаються вздовж усього західного узбережжя Південної Америки і являють собою найдовшу (приблизно 9000 км) гірську систему суходолу. Найвища точка Анд і всієї західної півкулі – гора Аконкагуа (6960 м).

Формування Анд почалося ще за герцинської складчастості, а основне гороутворення пов’язане з альпійською складчастістю. Гороутворювальні процеси. Землетруси. Вулканів близько 70. Найвищий діючий вулкан Землі – Льюлья-льяко (6723 м).

Важливу роль у формуванні сучасного рельєфу Анд відіграли зледеніння.

Водна ерозія. Вивітрювання.

Робота з картою

3. Корисні копалини

Південна Америка багата на корисні копалини, їх походження й розміщення пов’язане з тектонічними структурами, різноманітними внутрішніми й зовнішніми процесами. Тут наявні значні запаси руд металів, самородної сірки, нафти.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Завдання

Охарактеризуйте геграфічне положення та особливості рельєфу великих рівнин материка: Амазонської низовини, Ла-Платської низовини, Орінокської низовини, Бразільського плоскогір’я, Гвіанського плоскогір’я. Результати роботи занесіть у таблицю:

У якій частині материка розташована форма рельєфу

Між якими параллелями та меридіанами розташована

Які форми рельєфу розташовані поряд

Приблизна довжина з півночі на південь та із заходу на схід

Середні висоти

Характерні особливості (наявність річкових долин, плато, уступів тощо)

2. Запитання

– Яка платформа лежить в основі материка Південна Америка? Які типи рівнин відповідають цій платформі?

– Що стало причиною утворення гірської системи Анди на заході материка? Які процеси свідчать про продовження гороутворювальних процесів в Андах?

– Що подібного й відмінного в рельєфі Африки, Австралії та Південної Америки?

– На які корисні копалини багата Південна Америка?

– У чому полягають причини зосередження найбагатших родовищ кольорових металів в Андах? Які є спільні ознаки в складі й розміщенні корисних копалин Південної Америки та Африки? Чим вони пояснюються?

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Виконання практичної роботи 8 (продовження). Позначити на контурній карті основні форми рельєфу Південної Америки, гору Аконкагуа, найбільші вулкани.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Лексика української мови за походженням.
Ви зараз читаєте: ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ