Етапи розвитку літературної української мови

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення Ключові слова: мовна норма, функціональні стилі мовлення, офіційно-діловий стиль, мовлення державного службовця. Етапи розвитку літературної української мови Статус української мови як

Техніко-економічні особливості автомобільного транспорту – ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 5. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 5.1. Техніко-економічні особливості автомобільного транспорту Автомобіль є представником одного з порівняно нових видів пасажирського транспорту. Спроба створення сухопутного транспортного засобу, який би

Телефонна розмова – Усне ділове мовлення

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 6. Усне ділове мовлення Телефонна розмова Державні службовці нерідко спілкуються по телефону: або самі телефонують, або відповідають на телефонні дзвінки. Телефонна розмова відрізняється від власне розмови тим, що співрозмовники не

Інструкція – Організаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.1. Організаційні документи Інструкція Інструкція – це правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні

Оголошення. Рекламне оголошення – Довідково-інформаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення 7.3. Довідково-інформаційні документи Ключові слова: оголошення, рекламне оголошення, повідомлення, протокол, витяг з протоколу, резолюція, звіт, довідка, доповідна й пояснювальна записки, службовий лист, телеграма, телефонограма, радіограма, факс,

Дієприкметники, їх творення і вживання – Дієслово

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.5. Дієслово Дієприкметники, їх творення і вживання Дієприкметник – це особлива форма дієслова, яка називає ознаку предмета за дією Розмовний варіант

Відмінювання іменників II відміни чоловічого роду

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Відмінювання іменників II відміни чоловічого роду Паралельні закінчення в тих самих іменниках подано через похилу риску, як, наприклад, у

Взаємодія транспорту і туризму

Організація транспортних подорожей і перевезень туристів Розділ 1. МІСЦЕ ТРАНСПОРТУ В ІНФРАСТРУКТУРІ ТУРИЗМУ 1.2. Взаємодія транспорту і туризму Розвиток транспорту і туризму – тісно пов’язаний і взаємозумовлений процес. Загальноприйнятим є факт, що сучасний туризм

Групи організаційно-розпорядчих документів

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 7. Писемне ділове мовлення Ключові слова: текст, документ, реквізит, засоби стандартизації мови, бланк, сторінка. Документ – основний вид писемної ділової мови Документ (від лат. сіоситепйші – доказ) – це носій

Групи іменників І та II відмін

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 3.1. Іменник Групи іменників І та II відмін 1. Іменники І та II відмін поділяються на три групи: тверду, м яку