Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ § 23 Звуки мови. Голосні та приголосні звуки Пригадаймо! 1. Як називається розділ мовознавчої науки, у якому вивчаються звуки мови? 2. Що вивчає орфоепія? 3. Що таке графіка? 4. У

МОВНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. “ВІДОМЕ” ТА “НОВЕ” В РЕЧЕННЯХ ТЕКСТУ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Тема 4. МОВНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. “ВІДОМЕ” ТА “НОВЕ” В РЕЧЕННЯХ ТЕКСТУ ПРИГАДАЙМО 1. Що таке займенники, прислівники, сполучники? 2. Які слова називають синонімами? 486 Утворіть з поданих

Речення із вставними словами

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ § 17. Речення із вставними словами 181. Прочитайте речення. З’ясуйте за допомогою довідки, що виражають виділені слова. Як називаються ці слова? 1. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб

ПОДОВЖЕННЯ І ПОДВОЄННЯ ПРИГОЛОСНИХ

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему § 18. ПОДОВЖЕННЯ І ПОДВОЄННЯ ПРИГОЛОСНИХ Практикум 193. І. Випишіть із поданих уривків слова у два стовпчики: а) з подвоєнням внаслідок збігу двох однакових

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ §25. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі 262. Перепишіть пари слів, у кожному слові виділіть корінь і позначте місце наголосу. Вимовте слова. Весело – веселка;

Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ) § 71 Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням Запам’ятаймо! Творчі завдання пов’язані з продовженням, зміною тексту, особи, від імені якої ведеться розповідь, з уведенням у текст діалогів, прямої мови

Написання прізвищ прикметникової форми

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ ПРИКМЕТНИК §32. Написання прізвищ прикметникової форми Прикметникову форму можуть мати українські й російські прізвища. Українські прізвища пишуть за загальними правилами правопису українських слів. Написання російських прізвищ українською мовою має свої особливості.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ-ОПИСІВ. МЕТА ЦИХ ТЕКСТІВ

РОЗДІЛ 2 ТЕКСТ & 7. ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ-ОПИСІВ. МЕТА ЦИХ ТЕКСТІВ 37. Попрацюйте разом! 1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Іде старець, увесь білий. Білий одяг, біле довге волосся, біла, як сніг, борода в