УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 23. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ


СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

Урок № 61

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 23. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

Мета: розвивати навички аналізу ділової документації, поглиблювати знання про офіційно-діловий стиль мовлення, навчити складати звіт (усний і письмовий) про виконану роботу, оформлений у вигляді зв’язного тексту; сприяти збагаченню словникового запасу, удосконалювати грамотність учнів; розвивати навички роботи у колективі, виховувати культуру ділового мовлення.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь.

ПЕРЕБІГ

УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

III. Уведення учнів у поняттєво-термінологічний простір уроку

Вибіркова робота

> Виберіть із наведених характеристик стилів те, що стосується офіційно-ділового стилю і складіть монологічне висловлювання про офіційно-діловий стиль мовлення.

Чітке дотримання усталених у суспільстві форм; використання багатозначності слова; уникнення розмовних, просторічних, емоційно забарвлених слів і висловів; використання засобів стилістичного синтаксису (риторичні питання й оклики, інверсія

тощо); широке використання термінології та абстрактної лексики; точність, ясність, стислість у викладі думок; вживання слів лише в прямому значенні; вживання слів із переносним значенням; використання всіх мовних засобів.

Лексична робота

> Перекладіть українською мовні кліше, що вживаються в офіційно-діловому мовленні.

ГІользуясь случаем – маючи нагоду, за предельї организа – ции – за межі підприємства, ученая степень – науковий ступінь, заверить подписью – засвідчити підписом, соблюдать закон – дотримуватися закону.

IV. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь

Бесіда за питаннями

> Спираіючись на власний досвід і знайомство з діловою документацією, спробуйте відповісти на питання:

1. Що таке звіт?

2. У яких випадках він складається?

3. 3 якою метою?

Коментар учителя. Звіт – де документ, в якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи. Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові, разові та періодичні. Періодичні затверджуються керівником, який підписав план подання звітів; разові адресуються посадовим особам, від яких одержано завдання. Матеріал звіту може бути поділений на частини, які нумеруються арабськими цифрами.

Колективна робота

> Порівняйте зразки звітів. Складіть орієнтовний план звіту.

ЗВІТ

Про відрядження експертної комісії

З 12 по 24 червня 2013 року експертна комісія у складі: Павлюченко І. В., Ружицька Л. А., Сусь О. П., Молодчина О. О.- знаходилася у відрядженні в м. Херсоні для ознайомлення зі станом зберігання архітектурних пам’яток.

Ми дослідили стан таких пам’яток:

1) Очаківська південна брама фортеці, пам’ятка архітектури кінець XVIII ст.

2) Свято-Єкатерининський собор, пам’ятка архітектури 1782-1787 pp.

3) Арсенал, пам’ятка архітектури, 1784 р.

Вважаємо необхідним зазначити наступне:

1. Старовинні будівлі знаходяться в основному у задовільному стані.

2. У дуже гарному стані знаходиться Свято-Єкатерининський собор, пам’ятка архітектури 1782-1787 pp., де встановлено спеціальне обладнання, що слідкує за кондиціонуванням повітря.

3. Будівля Арсеналу використовується під місцеву телевізійну студію і знаходиться у гарному стані.

4. На окремі випадки недбалого ставлення до зберігання історичних пам’яток складені акти.

25.06.2013 р. Підписи усіх членів експертної комісії

ЗВІТ

Старости 10-А класу Перебийніс Л.

Про стан зберігання підручників

Учнями 10-А класу школи № 2 м. Нової Каховки

З 1 по 15 січня 2013 року були перевірені підручники 10-А класу.

Мета перевірки: визначити стан зберігання підручників учнями 10-А класу.

Перевіркою встановлено, що більшість учнів зберігають підручники у гарному стані. Підручники обгорнуті, немає ніяких поміток. Краще за всіх зберігають підручники учні: Мартиник Т., Іванова Т., Уманець Н.

Перевіркою зафіксовані також факти неохайного використання підручників: м’яті сторінки підручників Петрової Р, Скариніної В., зроблені позначки в підручниках Жгуна О., Зайцевої А.

Пропозиції:

1. Не видавати підручники учням, які несумлінно ставляться до їх зберігання.

2. Розробити систему стягнень за названня підручників.

15 січня 2013 р. Підпис

ЗВІТ

Класного керівника 10-Б класу Мельниченко О. В.

Про екскурсію учнів школи до краєзнавчого музею міста

20 березня 2013 р. учні 10-Б класу (25 осіб) перебували на екскурсії у краєзнавчому музеї міста.

Мета проведення екскурсії – прослухати лекцію “Наше місто у роки Великої Вітчизняної війни”, переглянути виставкові зали.

Лекція для учнів була змістовною, цікавою. Діти мали змогу протягом двох годин роздивитися всі експонати виставкового залу, присвяченого Великій Вітчизняній війні.

Пропозиції:

1. На уроках історії провести бесіду з учнями, перевірити засвоєння матеріалу.

2. На уроці української мови скласти письмовий звіт про екскурсію.

20 березня 2013 р. Підпис

Методичний коментар. План звіту може мати такий вигляд:

1. Назва документа.

2. Назва закладу, організації, посади особи або осіб, які звітують.

3. Визначення терміну, за який проводиться звіт.

4. Текст звіту (висвітлюються позитивні й негативні сторони роботи, наводяться факти, пояснюються причини невиконання, робляться висновки і вносяться пропозиції).

5. Дата складання звіту.

6. Підпис особи, яка складала звіт.

Самостійна робота

> За поданим початком складіть звіт, який відображав би якість проведення запланованих заходів із зазначенням позитивних і негативних прикладів; зробіть висновки і внесіть пропозиції.

ЗВІТ

Класного керівника 10-В класу…

Про участь учнів 10-В класу у шкільному конкурсі…

V. Підсумок уроку

> Перевірка виконаних робіт.

VI. Домашнє завдання

> Складіть письмовий звіт за вибором: про виконання якогось громадського доручення, про проведення культпоходів тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Переказ тексту скарб гетьмана полуботка.
Ви зараз читаєте: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 23. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ