ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ

Мета:

– актуалізувати знання про клімат та кліматотвірні чинники; формувати систему знань про характерні риси клімату Євразії; сприяти розумінню особливостей прояву кліматотвірних чинників на материку; вдосконалювати практичні вміння та навички досліджувати вплив кліматотвірних чинників за тематичними картами атласу;

– розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, порівнювати, будувати логічні міркування, робити висновки;

– виховувати самостійність, уважність, працелюбність.

Обладнання: фізична

карта Євразії, кліматична карта світу, атласи, підручники, шаблони, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть виявляти та пояснювати вплив кліматотвірних чинників на формування кліматичних особливостей материка за тематичними картами атласу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Бесіда

– Що таке клімат?

– Назвіть основні кліматотвірні чинники.

– Які основні типи циркуляції повітряних мас ви знаєте?

– Які карти необхідні для вивчення

клімату Євразії?

Зробіть припущення про особливості клімату Євразії на підставі знань про географічне положення материка і рельєф.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Проблемне питання”, “Практичність теорії”

Євразія – материк кліматичних контрастів: понад чверть континенту на півночі займають області багаторічної мерзлоти, приблизно стільки ж, але на південному заході та центральних частинах – спекотні пустелі на напівпустелі. Коливання температури у внутрішніх районах можуть перевищувати 40 °С за добу та 100 °С протягом року! Полюс холоду Північної півкулі розташований не поблизу Північного полюса та не в крижаній Гренландії, а на північному сході Азії на Оймяконському нагір’ї.

Чим обумовлена, на вашу думку, така виняткова розмаїтість кліматичних умов материка?

(Відповіді учнів.)

Так, імовірно, розмаїтість кліматичних умов Євразії обумовлена гігантськими розмірами материка та складною взаємодією кліматотвірних чинників. Якщо дослідити їхній прояв та взаємодію, зможемо підтвердити або спростувати ваші припущення.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Сонячна радіація

Робота з мультимедійною презентацією, кліматичною картою Євразії

Річна величина сумарної сонячної радіації на арктичних островах дорівнює 60 ккал/см2, у західній частині Європи – від 70 до 140 ккал/см2, на півдні й південному сході Азії – 120-180 ккал/см2, а на Аравійському півострові досягає максимальної величини на Землі – 200-220 ккал/см2 у рік. Такі відмінності в кількості сонячної енергії, одержуваної материком, визначають і різницю температур у різних його районах.

Завдання

1) Простежте зміну температур повітря січня й липня уздовж меридіанів 40° сх. д. і 100° сх. д. і паралелі 50 пн. ш.

2) Підпишіть температурні показники на шаблоні в зошиті.

3) Установіть, впливом яких чинників обумовлена зміна температурних показників уздовж зазначених напрямків.

Висновок 1. Положення Євразії у всіх широтах Північної півкулі визначає нерівномірне надходження на ЇЇ поверхню сонячного тепла й неоднакове нагрівання суходолу в різних його частинах.

2. Циркуляція атмосфери

Завдання

1) Дослідіть зміни середньорічної кількості опадів у різних частинах материка.

2) З’ясуйте, де розміщені райони максимального й мінімального випадання опадів, і поясніть причини їхнього нерівномірного розподілу.

3) Позначте показники на шаблоні в зошиті.

Основна частина Євразії розташована в помірному поясі, де переважає західне перенесення повітряних мас, і пов’язана з ним циклонічна діяльність. Західні вітри протягом усього року приносять із Атлантичного океану в європейську частину материка вологу, знижують літні температури й підвищують зимові. Завдяки цим вітрам і теплій Північноатлантичній течії на північному заході Європи зима набагато тепліша, ніж у Північній Америці на тих самих широтах.

У міру просування на схід усередину континенту атлантичне повітря набуває континентального характеру – улітку температури підвищуються, узимку знижуються, а кількість опадів зменшується до 300-400 мм на рік. Процес перетворення морських повітряних мас на континентальні над Європою відбуваються повільно й кліматичні умови змінюються тут поступово. Тільки за Уральськими горами протягом усього року панують континентальні повітряні маси.

На північну й середню частину Євразії значний вплив мають арктичні повітряні маси з Північного Льодовитого океану. Вторгнення арктичного повітря всередину материка спричиняє різке зниження температури й зменшення опадів.

Для півдня й сходу Євразії характерна мусонна циркуляція, яка виявляється у взаємодії між материком і океанами. Мусонні вітри дмуть улітку з Індійського й Тихого океанів, а узимку – із суходолу. Із літнім мусоном пов’язана активізація циклонів, які зароджуються в Тихому океані. Вони обрушуються на узбережжя Східної й Південно-Східної Азії у вигляді азіатських ураганів – тайфунів. Тайфуни несуть сильні руйнування, рясні зливові дощі, повені.

Завдяки своєму розташуванню переважно в помірних широтах Європу систематично “атакують” циклони й антициклони. Вони народжуються переважно в Північній Атлантиці біля острова Ісландія.

У південно-західній частині материка формуються тропічні повітряні маси. Над пустелями Аравійського півострову утворюються пасати, які несуть гаряче й сухе повітря в пустелі Африки.

Південний схід материка перебуває під впливом пасатів, які утворюються над Тихим океаном та приносять понад 2000-3000 мм опадів на рік. На території острівної частини південного сходу Євразії цілий рік панують жаркі й вологі екваторіальні повітряні маси.

Висновок 2. Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас, завдяки яким відбувається перерозподіл температур і опадів над поверхнею материка.

3. Дослідження впливу рельєфу на кліматичні особливості Євразії

Завдання. Зіставте фізичну та кліматичну карти Євразії та наведіть приклади впливу форм рельєфу на клімат Євразії.

Рівнинний і середньовисотний рельєф європейської частини не перешкоджає проникненню вологого повітря з Атлантичного океану далеко на схід, а холодних повітряних мас з Північного Льодовитого океану – на південь.

В азіатській частині відсутність гірських хребтів на півночі також сприяє проникненню холодного арктичного повітря всередину аж до гір Центральної Азії. Пояс гірських хребтів на сході й Гімалаї на півдні перепиняють шлях вологим мусонним вітрам усередину материка. Біля підніжь південних схилів Гімалаїв випадає 10-12 тис. мм опадів щорічно.

Внутрішні райони Азії, “закриті” горами від впливу океанічних повітряних мас, відрізняються особливо сухим і різко континентальним кліматом. Тут утворилися величезні пустельні простори, які відрізняються амплітудами добових температур. Для північного сходу Євразії характерні застої холодного важкого повітря в улоговинах серед гір. У міжгірній западині поблизу сибірського міста Оймякон лежить “полюс холоду” Північної півкулі, де була зареєстрована найнижча температура на Землі 73 °С.

Висновок 3. Рівнинний рельєф сприяє проходженню повітряних мас углиб материка. Гори відіграють роль кліматичних бар’єрів.

4. Дослідження впливу океанічних течій на кліматичні особливості Євразії

Завдання. Проаналізуйте кліматичні показники та доведіть вплив океанічних течій на формування клімату прибережних районів Євразії.

Наприклад, завдяки Північно-Атлантичній течії поблизу західного узбережжя Скандинавського півострову нульова ізотерма підіймається аж до 70 пн. ш., а південно-західна частина Баренцового моря, що розташоване за Полярним колом, ніколи не замерзає. Течія Куросіо, протікаючи вздовж Японських островів, помітно отеплює їх клімат та сприяє збільшенню кількості опадів під час проходження мусонних вітрів з Тихого океану.

Висновок 4. На формування клімату прибережних районів Євразії впливають течії.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в парах

Прийом “Географічний практикум”

Завдання. Використовуючи карти атласу, порівняйте кліматичні умови Євразії та Північної Америки. Результати занесіть у таблицю.

Ознаки схожості

Розбіжності

Північна Америка

Євразія

Прийом “Експрес-тест”, “Самоперевірка”

1. “Полюс холоду” Північної півкулі розташований:

А на Північному полюсі;

Б на півночі Таймиру;

В у Східному Сибіру;

Г на Шпіцбергені.

2. Які частини Євразії перебувають під впливом мусонної циркуляції?

А Західна та центральна;

Б північна та східна;

В південна та східна;

Г північна та південна.

3. Який тип клімату характерний для внутрішніх районів Євразії?

А Морський;

Б мусонний;

В континентальний;

Г змішаний.

4. Укажіть головний тип атмосферної циркуляції в помірних широтах Європи:

А західні вітри;

Б пасати;

В мусони;

Г стокові вітри.

5. Області континентального клімату в Євразії, порівняно з Північною Америкою займають:

А дещо меншу площу;

Б більшу площу;

В порівняно однакову площу;

Г набагато меншу площу.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Чи справдилися ваші припущення на початку уроку щодо розмаїтості кліматичних умов Євразії? Які види досліджень було вами проведено для виконання завдань уроку?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Охарактеризувати кліматичні умови вашої місцевості, використовуючи знання про кліматотвірні чинники Євразії.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Факторний аналіз приклад розрахунку.
Ви зараз читаєте: ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ КЛІМАТУ