Зв’язок слів у реченні

РЕЧЕННЯ

Зв’язок слів у реченні

59. Прочитайте слова.

1. Слово, залізний, добре, відчиняти, двері.

2. Розум, на, дорога, валяється, не.

3. Знань, ми, чемності, і, навчаємося, у, дитинство.

– Складіть із запропонованих слів прислів’я народів Європи. Змініть, де потрібно, форму слів. Запишіть.

– Підкресліть головні й другорядні члени речення в складених прислів’ях.

60. Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

Був ясний осінній день. У (повітря) (пливти) павутинки, а в (блакитне) небі летить ключ (журавлі). Пролетіли (журавель)

над (село) і сіли недалеко від (ліс) на (земля).

Вони довго сиділи, немов радилися. Чому це (птах) радяться? Бо вони вирушають у далеку (дорога). Журавлі (летіти) у теплий, але чужий край. Бо Батьківщина є там, де ти народився, зріс і почав літати (За Василем Сухомлинським).

– Доберіть до тексту заголовок.

– Спишіть текст, розкриваючи дужки. Визначте, які слова зв’язуються тільки за допомогою закінчень, а які – і закінчень, і прийменників. Підкресліть прийменники.

Словосполучення має головне й залежне слово: прапор (який?) український, читає (як?) уважно. Питання ставимо від головного до залежного

слова. Підмет і присудок не є словосполученням.

61. Прочитайте словосполучення, розкриваючи дужки.

На (білий) снігу, Під (свіжий) снігом, Подих (вітерець), Укрив (земля), (жовтий) листя, подвір’я (школа), прийшов до (я), гектар (земля).

Звязок слів у реченні

– Спишіть словосполучення, розкриваючи дужки. Підкресліть словосполучення, у яких слова зв’язані за допомогою закінчень і прийменників. Визначте головне й залежне слово в словосполученнях за зразком.

Зразок

Звязок слів у реченні

62. Складіть текст-розповідь на тему “Початок зими”, використовуючи підкреслені словосполучення з вправи 61. Запишіть.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Площі подібних фігур.
Ви зараз читаєте: Зв’язок слів у реченні