Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний і перекладний словникиЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 47 Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний і перекладний словники

Пригадаймо!

1. З якого словника довідуються про лексичне значення слова?

2. У яких випадках користуються перекладними словниками?

3. Запишіть, які перекладні словники вам відомі.

Запам’ятаймо

В українській мові більшість слів мають кілька лексичних значень.

Наприклад, слово земля має такі значення: 1. Назва планети Земля. 2. Верхній шар земної кори. 3. Грунт. 4. Суша. 5. Країна, край, держава. Отже, це слово

– багатозначне. У багатозначних словах одне із значень – первинне, перше. Його називаємо прямим значенням слова. Інші значення – вторинні, образні. їх називаємо переносними.

439 1. Прочитайте текст із тлумачного словника.

Поле – 1. Безліса рівнина, рівний великий простір. Ішов я полями чистими та широкими – далі набрів діброву густу та красну (Марко Вовчок).

2. Площа, спеціально відведена під що-небудь. На величезному полі аеродрому було багато літаків (Л. Первомайський).

3. Простір, на якому відбувається якась дія. Клянусь, що там на полі бою, де я сьогодні ворога побив, я дивний храм воздвигну…

(І. Кочерга).

4. Сфера діяльності. Хочу оселитися в Києві. Буду працювати на полі культури (В. Самійленко).

5. Чистий край аркуша паперу. Помилки винесено на поле.

2. Яке з наведених значень слова поле – пряме, а які – переносні?

440 Прочитайте словосполучення. Утворіть нові словосполучення, у яких виділені слова вживалися б у переносному значенні. Запишіть їх.

Холодний день, різкий вітер, лютий звір, сердитий дід, тепла хата, лагідна дівчина.

441 1. Випишіть з уривка вірша Д. Білоуса слова, які набули переносного значення. Яке пряме значення цих слів?

А якісь слова обов’язково

Тільки змінює життя живе.

То й буває, що відоме слово,

Але значення його – нове.

В нашім побуті така новинка

Для старих людей звучить невлад:

Каблуки – шпильки, вид меблів – стінка,

А портфель квадратний – дипломат.

І якби моя бабуся встали, здивувались теж би, що двірник – не людина, як вони вважали, а на склі машини очисник!

2. Наведіть приклади слів, які ви вживаєте в переносному значенні і які є незвичними для людей старшого віку.

442 Позмагайтеся. Запишіть, які слова в переносному значенні ви вживаєте щодня. Виграє та група, члени якої записали найбільше слів і пояснили їх лексичне значення.

443 Складіть кілька речень про зимові розваги дітей, використовуючи слова в переносному значенні. Підкресліть ці слова.

444 До кожної пари іменників доберіть із довідки потрібний прикметник. Утворені словосполучення запишіть. Підкресліть ті з них, у яких прикметники будуть вжиті в переносному значенні.

Руки, прикраси; зима, характер; полин, доля; ніж, погляд; спогад, хліб; кімната, настрій.

Довідка: золотий, світлий, свіжий, лютий, гострий, гіркий.

І пензлем, і словом

445 1. Прочитайте уривок з народної пісні.

Їдь, Наталю, з нами.

Лучче буде, як у мами.

В нас гори золотії,

В нас трави шовковії,

В нас ріки медовії.

У них гори кам’янії,

У них трави зеленії,

У них ріки водянії.

Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний і перекладний словники

Ю. Брандт. Козак і дівчина біля криниці. 1875 р.

2. Випишіть словосполучення з іменниками гори, трави, ріки. Поясніть вживання прикметників у переносному значенні.

3. Розгляньте репродукцію картини (с. 179). Доберіть за нею слова, які можна вжити в переносному значенні. Визначте, до якої частини мови належить кожне з них.

446 1. Виконайте тестові завдання.

Установіть відповідність між словами, які вживають комп’ютерники, та їх значенням.

1

Аська

А

Операційна система Windows

2

Вінда

Б

Програма ICQ

3

Вінт

В

Незрозумілий збій у роботі програми

4

Глюк

Г

Вінчестер, жорсткий диск

5

Лінуксоїд

Г

Материнська плата

6

Клава

Д

Електронна пошта (e-mail)

7

Мило

Е

Користувач операційної системи Linux

8

Мама

Є

Клавіатура

2. Запишіть вживані в переносному значенні слова, які ви використовуєте на уроках інформатики.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Фотоефект випаровування.
Ви зараз читаєте: Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний і перекладний словники