ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ

Тест 1. Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°

Варіант 1. 1. Б. 2. В. 3. Б. 4. 1. 5. 0.

Варіант 2. 1. Б. 2. В. 3. В. 4. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ. 5. 0.

Тест 2. Теорема косинусів та її наслідки

Варіант 1. 1. В. 2. Б. 3. А. 4. 5 см. 5. 60°.

Варіант 2. 1. Г. 2. В. 3. А. 4. 7 см. 5. 120°.

Тест 3. Теорема синусів та її наслідки

Варіант 1. 1. Г. 2. А. 3. А. 4. 2ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ см. 5. 45° або 135°.

Варіант 2. 1. Г. 2. Б. 3. А. 4. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ см. 5. 45° або 135°.

Тест 4. Розв’язування трикутників

Варіант 1. 1. В. 2. В. 3. Б. 4. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ28,3 м. 5. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ; ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ.

Варіант 2. 1. Г. 2. Г. 3. Г. 4. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ141 м. 5. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ; ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ.

Тест 5. Формули для знаходження площі трикутника

Варіант 1. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. 9 см і 32,5 см. 5. 48 см2.

Варіант 2. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. 6 см і 32,5 см. 5. 24 см2.

Тест 6. Правильні многокутники

Варіант 1. 1. Г. 2. В. 3. А. 4. 6 см. 5. RВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ.

Варіант 2. 1. В. 2. Г. 3. В. 4. 3 см. 5. RВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ.

Тест 7. Довжина кола. Довжина дуги кола

Варіант 1. 1. Б. 2. Г. 3. А. 4. n см. 5. 34n см.

Варіант 2. 1. Г. 2. А. 3. Г. 4. 2n см. 5. 8n см.

Тест 8. Площа круга та його частин

Варіант 1. 1. Г. 2. В. 3. Г.

4. 25n см2. 5. 9n см2.

Варіант 2. 1. А. 2. В. 3. Г. 4. n см2. 5. 9ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮN (см2).

Тест 9. Найпростіші задачі в координатах

Варіант 1. 1. В. 2. Г. 3. В. 4. 2ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ. 5. 90°.

Варіант 2. 1. Г. 2. В. 3. В. 4. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ. 5. 90°.

Тест 10. Рівняння кола

Варіант 1. 1. В. 2. Г. 3. В. 4. х2 + (у – 3)2 = 25 . 5. (-2; 1); R = 3.

Варіант 2. 1. А. 2. Б. 3. А. 4. (х – 4)2 + у2 = 25 . 5. (1;-2); R = 3.

Тест 11. Рівняння прямої

Варіант 1. 1. Г. 2. Б. 3. Б. 4. у = –ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮХ + ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ. 5. 6.

Варіант 2. 1. В. 2. А. 3. В. 4. у = –ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮХ + ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ. 5. 8.

Тест 12. Центральна та осьова симетрія

Варіант 1. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. A1(2; 3), А2(-2; -3), А3(-2; 3). 5. В(-3;2), C(-3;-6), D(1; -6).

Варіант 2. 1. В. 2. В. 3. В. 4. А1(-3; -4), А2(3; 4), А3(3; -4). 5. В(-5; 2), С(-5; -4), D(1; -4).

Тест 13. Поворот і паралельне перенесення

Варіант 1. 1. Г. 2. В. 3. Г. 4. (-2; 1). 5. (x + 2)2 + (y – 1)2 = 1.

Варіант 2. 1. В. 2. Б. 3. Г. 4. (4; -3). 5. (х – 2)2 + (y + 1)2 = 1.

Тест 14. Перетворення подібності та його властивості

Варіант 1. 1. В. 2. Г. 3. В. 4. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ. 5. (х – 2)2 + (у – 2)2 = 4 .

Варіант 2. 1. В. 2. Г. 3. Б. 4. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ. 5. (x – 1)2 + (y – 1)2 = 1.

Тест 15. Векторні величини. Дії над векторами

Варіант 1. 1. В. 2. Г. 3. Г. 4. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ(3; 4). 5. D(0; 1).

Варіант 2. 1. В. 2. Г. 3. Г. 4. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ(-3; -4). 5. С(4; -1).

Тест 16. Скалярний добуток векторів

Варіант 1. 1. Б. 2. В. 3. В. 4. 2. 5. 45°.

Варіант 2. 1. Б. 2. В. 3. Б. 4. 2,4. 5. 45°.

Тест 17. Прямі і площини в просторі

Варіант 1. 1. Г. 2. В. 3. В. 4. З см. 5. Тільки одну.

Варіант 2. 1. Г..2. Г. 3. В. 4. 7 см. 5. Безліч площин.

Тест 18. Многогранники

Варіант 1. 1. В. 2. Г. 3. Г. 4. 63 см2, 30 см3. 5. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ.

Варіант 2. 1. В. 2. В. 3. А. 4. 51 см2, 24 см3. 5. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ.

Тест 19. Тіла обертання

Варіант 1. 1. Б. 2. Г. 3. Б. 4. 72n см3. 5. nd2 sin? cos?, ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ.

Варіант 2. 1. Г. 2. Б. 3. Г. 4. 18ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮN см2. 5. nd2 sin? cos?, ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС КОНТРОЛЮ.

Тест 20. Трикутники (повторення)

Варіант 1. 1. В. 2. Б. 3. В. 4. 42 см2; 12,5 см.

Варіант 2. 1. Г. 2. В. 3. А. 4. 30 см2; 1 см.

Тест 21. Чотирикутники (повторення)

Варіант 1. 1. В. 2. А. 3. Б. 4. 96 см2.

Варіант 2. 1. Г. 2. Г. 3. Г. 4. 96 см2.

Тест 22. Многокутники і кола (повторення)

Варіант 1. 1. В. 2. Б. 3. Г. 4. 6 кутів. 5. 9n см2.

Варіант 2. 1. Б. 2. Б. 3. Г. 4. 5 вершин. 5. 16n см2.

Тест 23. Декартові координати і вектори (повторення)

Варіант 1. 1. В. 2. Б. 3. В. 4. -15. 5. 13.

Варіант 2. 1. Б. 2. Г. 3. Г. 4. -8. 5. 7.

Тест 24. Підсумковий

Варіант 1. 1. Б 2. Б. 3. А. 4. 31 см і 49 см. 5. h2tg?.

Варіант 2. 1. В. 2. В. 3. А. 4. 7 см. 5. a2tg?.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...

Фонетичний розбір слова кістлявий.
Ви зараз читаєте: ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЮ