АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА


УРОК 9. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА

Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про природу Світового океану та його дослідження; продовжити формування навичок визначати фізико-географічне положення океану, знаходити на карті основні об’єкти географічної номенклатури, порівнювати географічне положення Тихого та Атлантичного океанів; характеризувати етапи дослідження та особливості будови дна та рельєфу Атлантичного океану.

Обладнання: фізична карта світу, картосхема

Атлантичного океану, портрети мандрівників та дослідників (Х. Колумб, Ф. Магеллан, Дж. Кук та ін.), атласи, підручники, контурні карти.

Основні поняття: серединно-океанічний хребет, улоговина, рифт, жолоб, внутрішнє море, затока.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Завдання

Подумки уявіть географічну карту та закінчіть речення.

– Тихий океан омиває Північну Америку з…

– Тихий океан не омиває материк…

– Тихий океан омиває Австралію з…

– До найбільших морів Тихого океану належать…

У західній частині Тихого океану берегова лінія…

– Найпотужнішими холодними течіями Тихого океану вважаються…

2. Запитання

– Які відомі вам мандрівники плавали водами Атлантичного океану?

– Назвіть головні особливості географічного положення Тихого океану.

– Які прилади, методи, засоби дослідження використовуються для вивчення природи океанів сьогодні?

– Чим відрізняється океанічна земна кора від материкової?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Протягом попередніх уроків ви дізнавалися про особливості природи найбільшого та найдавнішого океану нашої планети – Тихого. Однак задовго до тих часів, коли європейці перетнули цей океан, вони плавали водами Атлантичного океану, який і в наші дні посідає провідне місце у світовому судноплавстві. Атлантичний океан найбільш досліджений серед всіх океанів, але й найбільш забруднений через інтенсивну господарську діяльність. Він відіграє значну роль у формуванні клімату Європи, у тому числі й нашої країни.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Географічне положення

Атлантичний океан – другий за розмірами водний басейн нашої планети. Площа – 91,6 млн. км2. Він займає приблизно п’яту частину поверхні Землі. Надзвичайно витягнутий із півночі на південь за відносно невеликих відстаней між східним і західним узбережжями. Від Північного полярного кола до берегів Антарктиди Атлантичний океан простягається на 16 тис. км. У північній та південній частинах океан розширюється, а в екваторіальних широтах звужується до 2,9 тис. км.

Визначення інших ознак географічного положення океану за типовим планом. Порівняння географічного положення Атлантичного і Тихого океанів

2. Дослідження Атлантичного океану

Атлантика – єдиний океан, що був відомий жителям Європи за античних часів. Серед інших океанів Атлантичний океан досліджений найкраще. Положення океану між Європою та Америкою сприяло його детальному вивченню. Вікінги. Плавання іспанців і португальців.

Комплексні океанографічні дослідження.

Складання плану до тексту підручника “Дослідження Атлантичного океану”

3. Будова та рельєф дна

Атлантичний океан за віком є відносно молодим. Утворення Атлантичного океану почалося після розколу Гондвани. Розширення триває й донині. Рельєф дна Атлантичного океану, порівняно з Тихим, не такий складний. За середніми глибинами океан посідає третє місце після Тихого та Індійського.

Добре розвинений шельф (8,5 % усієї площі дна), що створює сприятливі умови для видобування корисних копалин. Найбільш глибокі райони океану лежать біля його західних берегів. Найглибші глибоководні жолоби Пуерто-Ріко (8742 м) та Південно-Сандвічевий жолоб (8228 м).

Важливий елемент дна Атлантики – великий підводний Серединно – атлантичний хребет, який простягнувся посередині океану з півночі на південь майже на 17 тис. км. За формою він нагадує латинську літеру S і має ширину понад 1 тис. км. Це порівняно молода гірська споруда із різко вираженою сейсмічною діяльністю та слідами підводних вивержень на поверхні. Це єдиний серединно-океанічний хребет Світового океану, частина якого підіймається над рівнем моря у вигляді великого вулканічного масиву – острова Ісландія.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Запитання

– Чому Атлантичний океан досліджений краще, ніж інші? Яка частина океану – Північна чи Південна – досліджена, на вашу думку, детальніше? Чому?

– Які особливості характерні для основних елементів рельєфу дна Атлантичного океану? Які природні явища пов’язані із Серединно-Атлантичним хребтом?

– Яке походження глибоководних жолобів в Атлантиці?

– Чим зумовлені відмінності рельєфу дна Тихого та Атлантичного океанів?

2. Практична робота 5 (продовження) “нанесення на контурну карту географічної номенклатури атлантичного океану”

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Підібрати необхідний додатковий матеріал та підготувати повідомлення про дослідження Чорного моря.

– Випереджальне: учні об’єднуються в п’ять груп за спеціалізаціями “кліматологи”, “гідрологи”, “біологи”, “економісти”, “екологи” та готуються самостійно за темами “Клімат Атлантичного океану”, “Властивості водних мас”, “Органічний світ океану”, “Господарське використання ресурсів”, “Екологічні проблеми”.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Способи розв язання конфліктів.
Ви зараз читаєте: АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА