Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна

Розділ 1 ОКЕАНИ

Наша Земля вирізняється серед інших планет тим, що більшу частину її поверхні вкривають величезні океанські простори. Люди населяють лише 1/3 поверхні пла­нети, решта – володіння Світового океану.

У ньому стільки води, що вона може сховати під собою всі нерівності рельєфу суходолу. Утім і на дні самого океану розташована безліч велетенських гір­ських хребтів і величезних западин – гли­боководних жолобів.

Світовий океан – це рушійна сила, яка перерозподіляє сонячну енергію по всій Землі. Зберігаючи величезні

запаси тепла, він безпосередньо впливає на клімат на­шої планети. До того ж саме океан є колис­кою життя. І нині тут мешкають найрізно­манітніші види тваринного й рослинного світу – від мікроскопічних, невидимих неозброєним оком, до велетнів. Багато рослин і тварин, як і мінеральні корисні копалини з дна океану, людство здавна ви­користовує для своїх потреб.

Тема 1. Тихий океан. Океанія

Тихий океан не омиває берегів Європи, у якій ми живемо. Проте саме європейці дали йому таку назву. Це сталося 1520 року під час першого навколосвітнього плавання, яке очолював португалець Фернан Магеллан. Обігнувши пер­шим

із європейців Південну Америку, він здійснив перехід через величезні водні простори і переконався, що це – невідомий новий океан. Позаяк погода під час плавання сприяла мандрівникам, Магеллан назвав океан Тихим.

§6 Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна

Пригадайте

Чим земна кора ложа океану відрізняється від земної кори підводної окраїни материка?

Географічне положення. Тихий океан ще називають Великим, оскільки він на планеті найбільший. Океан охоплює майже таку саму територію, як усі інші океани, разом узяті (мал. 17). На його площі – 178,7 млн км2 – вільно розмістилися б усі материки і при цьому зали­шилося б місце ще для однієї Африки.

Північна межа Тихого океану умовно проведена через Берингову протоку від берегів Євразії до узбережжя Північної Америки. На пів­дні океан омиває узбережжя Австралії й досягає берегів Антарктиди. Тут його межі проведені умовно по меридіанах. Тихий океан лежить майже в усіх географічних поясах Землі, за винятком арктичного.

Центральні області океану лежать в екваторіальному поясі, а сам екватор поділяє океан приблизно на дві рівні частини. Тому на північ і на південь від екватора природа Тихого океану подібна. Водночас у західній і східній частинах одного й того самого географічного поясу природа океану помітно відрізняється. Ці відмінності зумовлені, зок­рема, морськими течіями.

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна

Мал. 17. Географічне положення Тихого океану

Відмінності в природі західної та східної частин океану зумовлені також і обрисами берегової лінії материків. У Євразії вона дуже розчленована і має численні затоки, острови та окраїнні моря. Ці затоки й моря часто глибоко врізаються в суходіл. Тому захід Тихого океану зазнає більшого впливу материків, ніж схід.

Тихий океан омиває береги Євразії, Австралії, Північної та Пів­денної Америки (мал. 18). І хоча вони віддалені одна від одної на тисячі кілометрів, води Тихого океану не лише розділяють материки, а водночас і єднають їх. Адже через океан пролягають найважливіші транспортні шляхи, що сполучають країни Азії, Австралії та Америки.

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна

Мал. 18. Узбережжя Тихого океану, льодовик на Алясці (1); Нова Зеландія (2); атол (3); каліфорнійське узбережжя (4); кораловий острів (5)

Історія відкриття та освоєння. У 1513 році іспанський завойовник Васко Нуньєс де Бальбоа, рухаючись на захід, першим серед євро­пейців перетнув Америку і досяг берегів невідомих водних просторів. Лише через сім років потому завдяки португальцю Ф. Магеллану, який першим перетнув невідоме “море”, з’явилася сучасна назва – Тихий океан (мал. 19).

Англійський мореплавець Джеймс Кук у 1768-1771 роках відкрив у Тихому океані багато островів, у тому числі Гавайські та Великий Бар’єрний риф. У всіх його експедиціях брали участь природознавці, які зібрали великий науковий матеріал.

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна

Мал. 19. Ф. Магеллан і Магелланова протока, що з’єднує два океани – Тихий і Атлантичний

Наприкінці 1880 років водні маси Тихого океану в його північній частині успішно вивчав наш співвітчизник – адмірал і вчений С. О. Макаров. За свою роботу він був удостоєний премії Російської академії наук і золотої медалі Географічного товариства.

На початку 1930 років англійське науково-дослідне судно “Дискавері-ІІ”, вимірюючи глибини Тихого океану, виявило на його дні серединно-океанічний хребет. Продовжуючи вивчати рельєф дна Ти­хого океану, 1957 року радянське судно “Вітязь” виявило найглибшу ділянку Світового океану – Маріанський жолоб.

Рельєф дна. На дні Тихого океану є величезні гірські хребти та рівнини, височини та улоговини. Така різноманітність форм рельєфу дна океану тісно пов’язана з особливостями будови земної кори.

Однаковий тип земної кори материків та їхніх підводних окраїн зу­мовлює схожість їхнього рельєфу. На шельфі Євразії продовжуються гори й рівнини суходолу, затоплені річкові долини.

Ложе океану, що має океанічний тип земної кори, – це переважно хвилясто-горбиста рівнина. Однак і тут є численні гори, у тому числі й вулканічні. Поміж ними справжнім велетнем виглядає серединноокеанічний хребет Тихого океану, який поділяють на дві частини: Південнотихоокеанське та Східнотихоокеанське підняття. Загаль­на довжина цих двох частин перевищує 11 500 км, ширина в окремих місцях досягає 850 км.

Складним є рельєф дна Тихого океану в перехідній зоні поблизу Євразії та Австралії, де розташовані найдовші на планеті пасма ост­ровів і найглибші жолоби. Саме тут виявили максимальну глибину не лише Тихого, а й Світового океану – Маріанський жолоб (11 022 м).

ПІДСУМКИ

Різноманітність природи Тихого океану зумовлена передусім його географічним положенням.

Переважна частина дна Тихого океану рівнинна. Ложе океану всіяне вулканічними горами, а в перехідній зоні розташовані найдовші острівні пасма та найглибші жолоби земної кулі.

Запитання і завдання для самоперевірки

Спираючись на теорію літосферних плит, з’ясуйте, чому найглибші місця у Тихому океані розташовані саме на його окраїнах.

Поясніть, у чому проявляється вплив материка Євразія на води Тихого океану.

Закрийте зв’язок між розташуванням Тихого океану майже в усіх географічних поясах і його природою.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Добування водню в лабораторії.
Ви зараз читаєте: Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна