БУКВА Є

Мета: повторити знання учнів про звукові значення букви є; закріпити навички письма під диктовку, списування з друкованого тексту; розвивати зв’язне мовлення; розширювати словниковий запас; виховувати любов до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення теми, мети уроку

2. Мовні ігри

1) Гра “Утвори слово”.

– Замініть голосні в другому стовпчику й утворіть нові слова.

Липа – л-па рід – р-д

Слава – сл-ва сон – с-н

2) Гра “Звук і буква”.

Учитель

читає слова, а учні записують їх у три стовпчики:

– скільки звуків, стільки й букв;

– букв більше, ніж звуків;

– букв менше, ніж звуків.

Матеріал для гри: дзвінок, дзеркало, бджола, кукурудза, ім’я, яма, їдять, люди, п’ять, сьогодні, армія, щока, пам’ять, щука, в’язка.

3. Повторення правил сидіння за партою під час письма

4. Закріплення навичок письма вивчених букв

Письмо малих букв, які мають овал і допоміжні елементи: о, а, б, ю, ф.

5. Словникова робота

Новий, одинадцять.

III. РОБОТА ЗА “ПІСЛЯБУКВАРЕМ” (с. 55)

1. Підготовка руки до письма, виконання каліграфічних вправ

Завдання

1

– Напишіть каліграфічно:

Є є єм єв єн ає

Євгенко читає про єнота.

2. Пропедевтика української мови

– У слові синє буква є позначає один звук [е] і вказує на м’якість попереднього приголосного звука [н’]: синє.

Буква є позначає два звуки [йе], коли стоїть на початку слова чи складу та після голосного.

Наприклад: єнот, моє.

Завдання 2

– Прочитайте речення. Що не так? Поміркуйте, як переставити слова, щоб усе стало на свої місця. Прочитайте кожне речення правильно.

3. Виконання письмових вправ

Завдання 3

– Спишіть речення. Назвіть звуки у виділених словах.

Синє озеро розливається. Ясне сонечко усміхається.

Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва діяльність

Робота в парах

Яку роботу виконує людина кожної професії?

Маляр (що робить?)…

Лікар (що робить?)…

Співак (що робить?)…

Музикант (що робить?)…

Творча робота

– Пригадай, ким працює твоя мама? Розкажи.

2. Гра “Утвори слово”

– Утворіть слова за схемою. Запишіть їх.

БУКВА Є

– Підкресліть букву є. Скільки звуків вона позначає?

– З одним зі слів складіть і запишіть речення.

3. Письмо під диктовку слів, речень

Євген, Євгенія, Європа, єнот, заєць, Єва, Єреван.

Що знаєш, що вмієш, те за плечима не носити.

4. Списування з друкованого шрифту

“Післябуквар” (с. 53), завдання 2.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Чого навчалися на уроці?

– Які звуки позначає буква є?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Клас головохордові.
Ви зараз читаєте: БУКВА Є