Частка – Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперахДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 4. Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах

4.3. Частка

Частка – службова частина мови, яка надає словам чи реченням певного смислового й емоційного відтінку і служить засобом творення слів.

За значенням і функціями частки поділяються на такі групи:

Частки, що надають смислового відтінку

Модальні

Формотворчі

Словотворчі

Вказівні: оце, ось та ін.

Стверджувальні: так,

аякже та ін.

Хай, нехай, най, як, що, би, б

Будь-, – небудь, казна-, хтозна-, аби-, де-, – сь, не-, ні-, би, б, же, ж

Означальні: справді, точно, якраз, саме, власне

Заперечні: ні, ані

Обмежувальні: лише, тільки, хоч, хоча б, навіть, уже, таки

Спонукальні: хай, нехай, давай

Підсилювальні: аж, навіть, таки

Питальні: невже, чи, хіба

Власне модальні: чи, навряд, мовби, ніби, нібито

Переклад словосполучень з російської мови на українську

Более-менее більш-менш

В другой раз іншим разом

В конце концов

врешті-решт

Вместе с тем разом з тим

В общих чертах у загальних рисах

Во время під час

В последнее время останнім часом

В случае у разі

В соответствии згідно з

В течение протягом, впродовж (упродовж)

В частности зокрема

В честь на честь

Иначе говоря інакше кажучи

Короче говоря кількома словами, коротше кажучи

Кроме того крім того

К сожалению на жаль

Кстати до речі

К тому же до того ж

Между прочим між іншим

Пожалуйста будь(те) ласка(вий, ва, ві)

По поводу з приводу

Правду говоря щоправда, правду кажучи

При случае при нагоді

Своевременно на часі, своєчасно

Со временем згодом, з часом

Согласно згідно з


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Розбір числівник.
Ви зараз читаєте: Частка – Граматична парадигма службових частин мови в ділових паперах