ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИМета:

    навчальна: поглибити знання про морфологію як розділ науки про мову, його зміст і завдання; розвивати вміння і навички розпізнавати вивчені частини мови в реченнях, розуміти їхню роль у мовленні, визначати відомі граматичні ознаки; формувати вміння розпізнавати самостійні та службові частини мови в реченні та тексті; усвідомити різницю між самостійними та службовими частинами мови; розвивальна: формувати уміння узагальнювати набуті знання; розвивати логічне мислення школярів, уміння аналізувати й узагальнювати; розвивати усне
    і писемне мовлення, пам’ять, спостережливість; виховна: виховувати естетичні смаки, любов і повагу до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок повторення й узагальнення знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Комунікативний практикум

> Прочитайте епіграф. Чи згодні ви з автором? Доведіть свою точку зору.

> Які художні засоби використала поетеса? З якою

метою?

Слово вчителя. Наша мова – це океан слів, а граматика – мудрий господар, володар цього океану. Сила граматики в тому, що вона групує нескінченну кількість слів у певні групи, класи. Один із таких найважливіших класів – частини мови.

> Ми поглибимо знання про морфологію як розділ мовознавчої науки. А з якими розділами науки про мову ви вже знайомі? Що вони вивчають?

? Фонетика (вивчає звуки).

? Графіка (букви).

? Орфографія (правильне написання).

? Орфоепія (правильна вимова).

? Лексикологія (лексика, значення, вживання і походження).

? Словотвір (способи творення слів).

? Стилістика (стилі мовлення).

? Фразеологія (стійкі сполучення слів).

? Пунктуація (уживання розділових знаків).

? Синтаксис (словосполучення і речення).

? Морфеміка (значущі частини слова).

Лінгвістичне дослідження

> Проаналізуйте епіграф з точки зору належності слів до частин мови. Які частини мови не представлені в уривку?

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота з підручником

> Назвіть спільні й відмінні ознаки частин мови.

Робота з текстом

> Прослухайте вірш. Поясніть його назву. Які ознаки кожної частини мови називає автор?

ЗЛИТКИ ЗОЛОТІ

Чи ти задумувавсь, відкіль оті

У нашій мові злитки золоті?

Як намистини, диво калинове –

Частини мови!

Який співець, поет, який письменник

Уперше слово вигадав – іменник?

Іменник! Він узяв собі на плечі

Велике діло – визначати речі,-

Ім’я, найменування і наймення:

Робота. Біль. І радість. І натхнення.

Ну а візьмімо назву – дієслово,

Само підказує, що діє слово!

Ще й прикладу на нього не навів,

А вже до півдесятка дієслів!

Прикметник дасть іменнику-предмету

Якусь його ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі

Число речей, порядок при лічбі.

А поспитай звичайного займенника,

За кого він у мові? За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник

Замінювать числівник і прикметник.)

Прислівник звик, незмінюваний в мові,

Ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: скромну роль я маю,

Але слова я в мові сполучаю.

І частка мовить: слово я службове,

Але людині чесно я служу.

І, будьте певні, в інтересах мови

І так і ні де треба я скажу.

А вигук може пролунать, як дзвін,

У мові, мабуть, найщиріший він!

“Ура! – гукнеш ти друзям неодмінно. –

Сьогодні з мови я дістав “відмінно”!”

Частини мови! Назви наче й звичні,

Полюбиш їх – красиві, поетичні!

“Відмінно” заслужив ти. Знав – чудово.

Це за любов найвища з нагород.

Хто ж так назвав оці частини мови?

Назвали вчені.

Й підхопив народ!

Д. Білоус

> Запишіть перше речення вірша. Зробіть його синтаксичний розбір.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Усна робота

> Складіть монологічне висловлювання на лінгвістичну тему “Частини мови”.

Творча робота. Стань творцем!

> Замість крапок вставте прикметники.

Мово моя…,

…, материнська,

Я знаю тебе не вивчену –

Просту, домашню, …,

Не з-за морів покликану,

Не з словників насмикану

Ти у мене із кореня,

Полем мені наговорена,

Дзвоном коси прокована,

В… воді смакована.

В. Бичко

(українська, батьківська, звичну, чистій)

> Які труднощі під час виконання роботи у вас виникли?

> Порівняйте свої варіанти з авторськими.

Лексична робота

> Доберіть до наведених слів антоніми.

Згадати, заборонити, пишатися, заснути, нагріти, схвалити.

> Розкажіть про морфологічні ознаки дієслова на прикладі одного слова.

> Складіть речення з однією парою антонімів.

Ігрова хвилинка

> Знайдіть “четверте зайве” слово, аргументуйте свої докази, виділіть орфограми.

? Три, трійка, третій, троє, (іменник + числівники)

? Навесні, взимку, літні, зранку, (прикметник + прислівники)

? Я, к, його, тебе, (прийменник + займенники)

? Стук-стук, ах, ку-ку, ойкає (дієслово + вигуки)

? Ні, але, та, або. (частка + сполучники)

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

> Складіть прислів’я з наведених слів. Знайдіть числівники. Якими членами речення вони є?

За, поженешся, жодного, не, зайцями, двома, спіймаєш.

Хата, не, господинь, де, там, сім, метена.

> Запишіть прислівники. З двома складіть речення.

Вранці, рік у рік, восени, навпростець, спідлоба, часто-густо, збоку, зверху, на жаль, взимку, з краю в край, тишком-нишком, з боку на бік, щодня, без сумніву, напам’ять, по-моєму, зроду-віку, по совісті, надворі, назавжди.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія “Мікрофон”

> Поставте своїм однокласникам запитання з теми уроку.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Виконайте вправу з підручника.

> Складіть лінгвістичну казку про частини мови.

> Запишіть 4-5 прислів’їв про мову, над кожним словом вкажіть частину мови.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Твір опис приміщення на основі особистих вражень.
Ви зараз читаєте: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ