Дисоціація води. Водневий показникХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

6. Суміші речовин. Розчини

6.8. Дисоціація води. Водневий показник

Хімічно чиста вода дуже слабо проводить електричний струм. Провідність зумовлена дисоціацією:

Дисоціація води. Водневий показник

За температури 25 °С ступінь дисоціації води а = 1,8 · 10-9. Оскільки 1 л води (1000 г) містить 55,56 моль речовини, концентрації йонів:

Дисоціація води. Водневий показник

Для зручності користуються від’ємним десятинним логарифмом цієї величини, яку називають водневим показником (pH):

Дисоціація води. Водневий показник

За даної температури добуток концентрацій іонів

Дисоціація води. Водневий показник

Є величиною сталою. Її називають іонним добутком води. При підвищенні концентрації йонів Н+ (і відповідному зниженні концентрації йонів ОН-) pH зменшується і навпаки. Таким чином pH < 7 відповідає кислому середовищу, pH = 7 – нейтральному, pH > 7 – лужному.

На практиці реакцію середовища (pH) водних розчинів електролітів визначають за допомогою індикаторів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Текст. Поняття про текст.
Ви зараз читаєте: Дисоціація води. Водневий показник