Водневий показник розчинів слабких кислот і основ – Сила кислот і основ – Протолітична рівновага


КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

2. Протолітична рівновага

2.3. Сила кислот і основ

Водневий показник розчинів слабких кислот і основ

Оскільки при протолізі кислоти чи основи утворюється рівна кількість позитивних і негативних іонів, їхня концентрація буде однаковою:

Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

Якщо в даних рівняннях прологарифмувати значення концентрацій іонів (Н3О+) і (ОН-), то одержимо значення pH розчину кислоти або значення рОН лужного розчину1:

Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

Оскільки Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага то:

Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

class=""/>

Оскільки концентрація іонів порівняно з концентрацією недисоційованих молекул кислоти або основи дуже мала, то для с(НА) або с(В) можна взяти початкову концентрацію с(кислоти) або с(основи).

Приклад. 0,1-молярна етанова кислота має водневий показник

Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

0,5-молярний розчин амоніаку має показник рОН

Водневий показник розчинів слабких кислот і основ  Сила кислот і основ  Протолітична рівновага

Відповідне значення pH = 14 – 2,53 = 11,47.

___________________________________________________________________

1 Правила логарифмування не є предметом розгляду даного посібника. Щоб зрозуміти цю проблему, див. довідники з математики.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Об'ємні фігури з пластиліну.
Ви зараз читаєте: Водневий показник розчинів слабких кислот і основ – Сила кислот і основ – Протолітична рівновага