Добування алкенів – АЛКЕНИ


Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АЛКЕНИ

Добування алкенів

У природі алкени зустрічаються рідко. Зважаючи на те, що алкени є цінною сировиною для промислового органічного синтезу, на сьогодні розроблено багато способів їхнього добування.

1. Основним промисловим джерелом алкенів є крекінг алканів, які входять до складу нафти:

Добування алкенів   АЛКЕНИ

Крекінг протікає за вільнорадикальним механізмом при високих температурах (+400-700 °С).

2. Інший промисловий

спосіб добування алкенів – дегідрування алканів:

Добування алкенів   АЛКЕНИ

У лабораторних умовах алкени добувають за реакціями відщеплення (елімінування), при яких від сусідніх атомів Карбону відщеплюються два атоми або дві групи атомів, і утворюється додатковий зв’язок. До таких реакцій належать наступні:

А) Дегідратація спиртів відбувається при їхньому нагріванні з водовідіймальними засобами, наприклад із сульфатною кислотою при температурі понад +150 °С:

Добування алкенів   АЛКЕНИ

Б) Відщеплення галогеноводнів проводять при дії розчинів лугів на моноалкілгалогеніди:

Добування алкенів   АЛКЕНИ

class=""/>

При відщепленні Н2O від спиртів, НВr та НСl від алкілгалогенідів атом Гідрогену переважно відщеплюється від того із сусідніх атомів Карбону, який зв’язаний з найменшим числом атомів Гідрогену (від менш гідрогенізованого атома Карбону). Ця закономірність має назву правила Зайцева.

3. Дегалогенування відбувається при нагріванні дигалогеналканів, які мають атоми галогену в сусідніх атомів Карбону, з активними двовалентними металами:

Добування алкенів   АЛКЕНИ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Солі нітратної кислоти.
Ви зараз читаєте: Добування алкенів – АЛКЕНИ