Тема 34. Алкіни

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 34. Алкіни

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте назву алкіну, що містить чотири атоми Карбону:

A. Пентин;

Б. Бутин;

B. Ацетилен;

Г. Пропін.

Тема 34. Алкіни

2. Укажіть загальну формулу сполук гомологічного ряду ацетилену:

А. СnН2n-2;

Б. СnН2n;

В. СnН2n+2;

Г. СnН2n-4.

Тема 34. Алкіни

3. Позначте молекулярну формулу пентину:

A.

С5Н6;

Б. С5Н8;

B. С5Н10;

Г. C5H12.

Тема 34. Алкіни

4. Позначте формулу сполуки, що належить до класу алкінів:

А. С3Н4;

Б. С4Н10;

В. С5НІ2;

Г. С3Н6.

Тема 34. Алкіни

5. Позначте сполуку, з якою не реагує ацетилен:

A. Аргентум нітрат;

Б. Вода;

B. Хлор;

Г. Метан.

Тема 34. Алкіни

6. Позначте агрегатний стан, у якому існує ацетилен за звичайних умов:

A. Твердий;

Б. Рідкий;

B. Газуватий;

Г. Плазма.

Тема 34. Алкіни

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Укажіть властивості, характерні для алкінів:

1.

Відщеплення водню;

2. Нітрування;

3. Приєднання води;

4. Заміщення атомів Гідрогену атомом Галогену;

5. Приєднання галогенів;

6. Приєднання водню.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 1, 2, 4;

B. 2, 5, 6;

Г. 3, 5, 6.

Тема 34. Алкіни

8. Укажіть типи реакцій, за допомогою яких можна добути алкіни:

1. Приєднання води до алкенів;

2. Відщеплення водню від алкенів;

3. Полімеризація алкенів;

4. Відщеплення галогеноводню від ді – галогенпохідних алканів;

5. Крекінг алканів;

6. Приєднання водню до алкенів.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 4;

Б. 2, 4, 5;

B. 1, 3, 6;

Г. 2, 4, 6.

Тема 34. Алкіни

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між умовами проведення реакцій за участю алкінів та назвою типу реакції:

Умови проведення та реагенти

1. Н2O, НgSO4;

2. НСl;

3. Н2;

4. АgNО3.

Назва реакції

A. Дегідрування;

Б. Гідрування;

B. Гідратація;

Г. Гідрогалогенування;

Д. Заміщення атомів Гідрогену атомом металічного елемента.

Тема 34. Алкіни

10. Установіть відповідність між формулами та назвами алкінів:

Формула алкіну

1. С3Н4;

2. С2Н2;

3. С5Н8;

4. С4Н6.

Назва алкіну

A. Пропін;

Б. Бутин;

B. Пентин;

Г. Гексин;

Д. Етин.

Тема 34. Алкіни

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність одержання речовин для добування спирту:

A. С2Н2;

Б. С2Н5ОН;

B. С2Н4;

Г. СН4.

Тема 34. Алкіни

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масу дихлоретану, що утворюється при взаємодії 16,8 л ацетилену та 22,4 л хлороводню.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що вивчає курс соціально економічної географії світу.
Ви зараз читаєте: Тема 34. Алкіни