Непрацездатність тимчасова

Непрацездатність тимчасова – неможливість за станом здоров’я виконувати роботу протягом порівняно невеликого проміжку часу. Факт Н. т. засвідчується лікарняним листком (у деяких випадках – довідкою лікарсько-профілактичної установи). Працівники, тимчасово непрацездатні внаслідок хвороби чи травми,

Права сторін у цивільному процесі

Права сторін у цивільному процесі – встановлені в процесуальному законодавстві можливості сторін для виконання ними численних процесуальних дій з реалізації процесуальних функцій. Як особи, що беруть участь у справі, сторони мають право ознайомлюватися з

Міжнародне гуманітарне право

Міжнародне гуманітарне право – сукупність конвенції! них і звичаєвих норм міжнародного права, що забезпечують повагу до особи та її недоторканість у період збройних конфліктів, М. г. п. складається з двох галузей міжнародного права: права

Земельні ділянки, надані для гаражного будівництва

Земельні ділянки, надані для гаражного будівництва – ділянки, надані громадянам для будівництва і експлуатації індивідуальних гаражів у населених пунктах. Такі ділянки надаються у приватну власність і постійне користування за рішенням сільської, селищної чи міської

Подання прокурора

Подання прокурора – акт прокурорського нагляду з вимогою усунути порушення закону, причини цих порушень і умови, що їм сприяють. Згідно із ст. 23 Закону України “Про прокуратуру” подання вносить прокурор, його заступник у межах

Охорона надр

Охорона надр – система державних і громадських заходів технологічного, організаційного, правового характеру, спрямованих на захист надр від псування, на відвернення негативних екологічних наслідків видобутку корисних копалин та на раціональне використання надр. За своїм змістом

Адміністративна комісія

Адміністративна комісія – орган, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення. А. к. при місцевих органах державної виконавчої влади утворюються відповідними Радами народних депутатів у складі голови, – заступника голови, відповідального секретаря, а також членів

Спадкування за законом

Спадкування за законом – має місце у разі, коли спадкодавець не склав заповіту, коли спадкоємець за заповітом відмовився від спадщини або не прийняв її, коли спадкоємець за заповітом усувається від спадкування як негідний згідно