Апеляція

Апеляція (лат. appellatio – звернення) – одна з форм оскарження судових рішень у цивільних і кримінальних справах до суду вищої (апеляційної) інстанції, що має право переглядати справу. Апеляційне провадження як важлива гарантія справедливості судових

Договір доручення

Договір доручення – цивільна угода, за якою одна сторона (повірений) зобов’язана виконати від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії (укласти договір, отримати майно тощо). Повірений зобов’язаний особисто виконувати дане йому

Природно-заповідний фонд України

Природно-заповідний фонд України – ділянки суші і водного простору, природні комплекси і об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і

Фонд охорони навколишнього природного середовища

Фонд охорони навколишнього природного середовища – спеціальні засоби акумуляції і перерозподілу фінансових ресурсів на природоохоронні цілі. Створюється на загальнодержавному і місцевому рівнях і є позабюджетним (ст. 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”).

Дипломатична мова

Дипломатична мова – 1) мова дипломатичних відносин та міжнародних договорів. Обов’язкової Д. м. не існує. За _ загальним правилом органи зовнішніх зносин користуються національною мовою. За не значнішим винятком двосторонні міжнародні договори, а також

Європейська соціальна хартія (ЄСХ)

Європейська соціальна хартія (ЄСХ) – багатосторонній регіональний договір, що встановлює механізм міжнародного захисту економічних та соціальних прав людини для держав – членів Ради Європи. Доповнює у рамках Ради Європи Європейську конвенцію про права та

Мінімальний споживчий бюджет

Мінімальний споживчий бюджет – набір продовольчих і непродовольчих товарів і послуг у натуральному і вартісному вигляді, що забезпечує задоволення основних, фізіологічних та соціально-культурних потреб людини. М. с. б. формується нормативним методом за системою споживчих

Плата за спеціальне використання природних ресурсів

Плата за спеціальне використання природних ресурсів – складова частина економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Встановлюється на основі нормативів плати і лімітів використання природних ресурсів. Нормативи П. за с. в. п. р. визначаються