Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 1. Африка §24 Сучасна політична карта Африки. Головні держави. Зв’язки України з країнами Африканського континенту Пригадайте Що таке колонія? Сучасна політична карта Африки. Географічну карту, на якій пока­зано кордони держав

Природні зони: степи, пустелі та напівпустелі. Природа Анд

РОЗД ІЛ ІІ МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ Тема 2. ПІВДЕННА АМЕРИКА & 21. Природні зони: степи, пустелі та напівпустелі. Природа Анд Пригадай або здогадайся 1. Які з природних зон відповідають субтропічному та помірному кліматичним поясам?

Різноманітність тваринного світу. Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 9. ТВАРИННИЙ СВІТ Тваринам в нашому житті належить важливе місце. Адже харчові продукти тваринного походження складають основу нашого щоденного раціону. М’ясо, мед, яйця,

Гірничовидобувна промисловість

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 8. ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА § 40. Гірничовидобувна промисловість Гірничовидобувна промисловість забезпечує видобуток мінерального палива, руд чорних, кольорових, рідкісних і благородних металів, а також неметалевої сировини. Номенклатура

Національний склад населення України та етнографічні групи українців

РОЗДІЛ 2 НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Тема 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ Обличчя* будь-якої держави – це насамперед люди, її населення. В Україні воно не однорідне і складається з багатьох народів, які створюють неповторний колорит у

Як нагрівається атмосферне повітря

Розділ ІІІ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ § 29. Як нагрівається атмосферне повітря Пригадайте, яким приладом визначають температуру повітря. Як змінюється температура повітря впродовж доби? Сонячні промені в атмосфері. Ви знаєте, що джерелами енергії всіх процесів, які

Багатства вод Світового океану. Океан і людина

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА Тема 3. Гідросфера § 49. Багатства вод Світового океану. Океан і людина Пригадайте Які живі організми мешкають в океанах і морях? Яке значення колообігу води в природі? (Див. § 45.)

Промисловість

РОЗДІЛ III. ГОСПОДАРСТВО Тема 3 . Промисловість 1. Промисловість як сфера матеріального виробництва Промислове виробництво, або промисловість, – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. У промисловості працює понад 19,7 % населення, зайнятого у народному

Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ Тема 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ §21. Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти Географічна розминка Подумайте, від якого чинника у вашій місцевості залежить зміна

Води суходолу. Річки басейнів Північного Льодовитого й Атлантичного океанів

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 2. Євразія & 46. Води суходолу. Річки басейнів Північного Льодовитого й Атлантичного океанів Пригадайте: Назвіть і покажіть на карті відомі вам річки Євразії, що течуть у моря Північного