Природні зони. Вертикальна поясність у горах

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ ТЕМА 1. Північна Америка & 36. Природні зони. Вертикальна поясність у горах Пригадайте: 1. Яка закономірність існує в розміщенні природних зон? 2. Порівняйте карти природних зон і кліматичних поясів

ПІВДЕННО-ЗАХІДНА І ПІВДЕННА АЗІЯ

Розділ 2. Регіони і країни світу. Тема 2. Країни Азії § 38. ПІВДЕННО-ЗАХІДНА І ПІВДЕННА АЗІЯ Субрегіон Південно-Західна Азія – це 19 незалежних держав і Палестинські території, загальна площа яких сягає понад 6,5 млн

Географія

§ 1. Географія – наука про природу Землі Пригадайте з курсу природознавства, що вивчає географія. Які ще науки належать до природничих? Географія в минулому й у наш час. Географія – це наука про Землю.

Корисні копалини

Розділ 2 МАТЕРИКИ Тема 5. Північна Америка §49. Корисні копалини Пригадайте Які корисні копалини належать до паливних? Що таке рудні й нерудні корисні копалини? Тектонічна будова, а також історія геологічного розвитку Євразії зумовили не

Кількість населення України (на 1 січня 2008 року)

ДОДАТКИ Додаток 2 Кількість населення України (на 1 січня 2008 року) Роки Кількість наявного населення Кількість постійного населення Всього, тис. осіб У тому числі Всього, тис. осіб У тому числі Міське Сільське Чоловіки Жінки

Загальна характеристика сільського господарства

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО Тема 13. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Сільське господарство є другою після промисловості важливою галуззю матеріального виробництва, що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною. У перші роки незалежності в сільському господарстві спостерігався

ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВСТУП §2. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – Пригадайте, про які методи вивчення природи ви дізналися з уроків природознавства в 5 класі. – Якими вимірювальними приладами ви вмієте користуватися? МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Географічні знання здобувають у різний

БІОСФЕРА

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ Тема 4 БІОСФЕРА ТА ГРУНТИ §54. БІОСФЕРА · Пригадайте з курсу природознавства, які на Землі є основні групи організмів. · До яких середовищ життя пристосувалися організми на нашій планеті? СКЛАДОВІ

Кліматичні пояси й області Євразії

Розділ VI Материки північної півкулі Тема 2. Євразія & 43. Кліматичні пояси й області Євразії Пригадайте: 1. Що таке кліматичний поясі 2. У якому напрямку й чому змінюються кліматичні пояси? 3. У яких кліматичних

Кліматичні ресурси

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ ТЕМА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИИ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТИ § 19. Кліматичні ресурси Кліматичні і космічні ресурси – ресурси майбутнього. І космічні, і кліматичні ресурси є невичерпними, вони не використовуються безпосередньо в