Клімат і води суходолу Австралії

Розділ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 3. Австралія

& 27. Клімат і води суходолу Австралії

Пригадайте: 1. Які чинники впливають на формування клімату певної території? 2. Які характерні особливості клімату Африки та Південної Америки? 3. У яких кліматичних поясах розташовані Африка та Південна Америка?

Загальні особливості клімату Австралії. Австралія – найпосушливіший материк світу. Опадів тут випадає в 5 разів менше, ніж в Африці, а температури повітря такі ж високі. Особливості клімату материка визначаються впливом

певних кліматотвірних чинників.

Австралія знаходиться в тропічних широтах, тому одержує велику кількість сонячної енергії. Північна частина материка перебуває в жаркому тепловому поясі, південна – у помірному.

На клімат Австралії суттєво впливає циркуляція атмосфери та підстильна поверхня, рельєф і значна протяжність території зі сходу на захід. Територія материка перебуває в зоні дії постійних вітрів – південно-східних пасатів, які формуються переважно над поверхнею Тихого океану (мал. 59).

Південно-східний пасат переміщає з океану на материк насичені вологою повітряні маси, унаслідок чого східні

схили Великого Вододільного хребта цілий рік перебувають під впливом вологого морського повітря. Тут випадає багато опадів протягом усього року.

– Поясніть, як формуються пасати. Яку погоду вони приносять в Австралію?

Клімат і води суходолу Австралії

Мал. 59. Особливості кліматотвірних чинників Австралії

Гірська система на шляху пасатів затримує майже всю вологу, а повітря, що долає Великий Вододільний хребет, прогрівається й не дає опадів. Тому на центральних і західних просторах Австралії формуються континентальні повітряні маси, що зумовлює утворення пустель. До того ж протяжність Австралії зі сходу на захід уздовж Південного тропіка в 1,5 раза більша за протяжність Африки. Тому тут середні температури повітря вищі, ніж в Африці, а кількість опадів значно менша.

На південну частину острова Тасманія та острів Південний Нової Зеландії впливає постійний вітер помірних широт західного перенесення. Протягом року він несе вологі повітряні маси з Індійського океану, що сприяє рівномірному зволоженню цих територій.

На клімат західного, південного та східного узбереж Австралії істотно впливають холодні й теплі морські течії.

Розташування Австралії в Південній півкулі визначає таке чергування пір року за місяцями, яке не відповідає сезонам Північної півкулі. Розглянемо, як змінюються кліматичні умови в Австралії протягом року.

У грудні, січні та лютому Сонце стоїть у зеніті на Південному тропіку. В Австралії – літо. Область високого атмосферного тиску знаходиться на півдні материка. Суходіл сильно прогрівається, тому повітря, що надходить у внутрішні частини Австралії, стає ще сухішим. Тільки на півночі материка, у субекваторіальному поясі, куди проникають у цей час екваторіальні повітряні маси, жарко й волого.

У червні, липні та серпні, коли зенітне положення Сонця переміщується в Північну півкулю, в Австралії настає зима. Область високого атмосферного тиску рухається на північ і розташовується над центральним районом Австралії. Материк трохи охолоджується, і повітряні маси переміщуються із суходолу на океан. Опади випадають тільки на крайньому півдні.

Кліматичні пояси. Територія Австралії розташована в трьох кліматичних поясах: субекваторіальному – на півночі, тропічному – у центрі та субтропічному – на півдні (мал. 60, с. 130). На крайній півночі Австралії формується субекваторіальний клімат. Улітку (січень), під час панування екваторіальних повітряних мас, тут волого й тепло. Середня температура повітря становить +28 °С. Кількість опадів перевищує 1000 мм на рік. Узимку (липень) надходять тропічні повітряні маси, що зумовлюють посушливу й спекотну погоду (+24 °С).

– Поясніть, чому в Австралії середні температури повітря вищі, а кількість опадів значно менша, ніж в Африці.

– Простежте за кліматичною картою, як холодні й теплі течії впливають на розподіл опадів в Австралії.

Клімат і води суходолу Австралії

Мал. 60. Кліматичні пояси й області Австралії

Найбільшу площу в середній частині материка займає тропічний кліматичний пояс. У межах цього поясу, так само, як в Африці, виокремлюють дві кліматичні області: пустельну (континентальну) й вологу (морську). Спекотний і посушливий континентальний клімат панує на більшій частині площі материка. Опадів тут менше 200 мм на рік, а температура повітря протягом року коливається від +16 до +32 °С. Інколи вона піднімається до +48 °С, а дощів не буває декілька років поспіль. Проте трапляються сильні зливи, коли за 2-3 доби випадає річна норма опадів.

Морський клімат формується лише на вузькій смузі східного узбережжя до Великого Вододільного хребта. Коливання температури протягом року тут менше, а значна кількість опадів (понад 1500 мм) рівномірно розподіляється впродовж року.

На півдні Австралії сформувався субтропічний кліматичний пояс. У південно-західній його частині утворилася середземноморська область. Для неї характерні сухе спекотне (+24 °С) літо під час панування тропічних повітряних мас і більш волога (500 -600 мм) прохолодна (+12 °С) зима, зумовлена помірними повітряними масами. У середній частині поясу через вплив на клімат холодної течії сформувалася посушлива континентальна область, а на південному сході під впливом пасатів утворилася область з рівномірним зволоженням (морська) (понад 1500 мм).

– Поясніть, які чинники зумовлюють формування морського та континентального клімату в межах тропічного кліматичного поясу Австралії. Порівняйте ці типи клімату з аналогічними в Африці.

Південні частини островів Тасманія та Нова Зеландія розташовані в помірному поясі, де прохолодне літо (+16 °С), тепла зима (+8 °С) та рівномірний розподіл протягом року значної кількості опадів (2500 мм), які приносить з океану західний вітер.

Води суходолу. Унаслідок переважання сухого й спекотного клімату в Австралії мало поверхневих вод і багато підземних.

Річки й озера материка належать до трьох басейнів: внутрішнього стоку (60 % площі), Індійського й Тихого океанів.

Тільки на сході, у горах, де випадає достатня кількість опадів, короткі річки не пересихають. На всій іншій території вони не мають постійноговодотоку. У внутрішніх пустельних і напівпустельних районах дуже багато сухих річищ, які називають кріками. Вода в них з’являється тільки під час нечастих дощів. Живлення всіх річок материка дощове та підземними водами.

Найбільш повновода річка Австралії – Муррей. Вона бере початок на Великому Вододільному хребті й несе води до Індійського океану. Під час дощів річка широко розливається по плоскій рівнині. Це відбувається надзвичайно швидко, але триває недовго. Притока Муррею – річка Дарлінг – у посушливий період у нижній течії пересихає й утворює декілька окремих водойм. Тож судноплавство на цих річках проблематичне. Води всіх річок, насамперед системи Муррей-Дарлінг, використовуються для зрошування.

На території Австралії знаходиться велика кількість озер, що належать переважно до басейну внутрішнього стоку. Більшість із них не має стоку, тому вони солоні. Озера мають реліктове походження, тобто виникли після звільнення Центральної низовини від вод давнього моря. Наповнюваність улоговин озер водою залежить від сезону. У сухий сезон озера іноді пересихають повністю. Найбільша водойма материка – озеро Ейр, рівень води якого лежить нижче рівня моря. Під час посухи площа поверхні озера різко зменшується, воно розпадається на безліч дрібних озер. Живих організмів в озері немає, тому його ще називають “мертвим серцем Австралії”.

– Визначте за картами атласу межі басейнів стоку річок Австралії. Поясніть причини неоднакової площі басейнів та їх розміщення.

– Поясніть, чому Муррей від безвоОйя потерпає менше, ніж Дарлінг.

Нестача поверхневих вод частково компенсується багатством підземних, які залягають у численних артезіанських басейнах. Артезіанські води Австралії солонуваті, тому використовуються для напування овець і технічних потреб. У Центральній низовині артезіанські колодязі – це практично єдине джерело прісної води.

Коротко про головне!

– Австралія – найсухіший материк планети. На більшій частині території материка переважає сухий тропічний клімат, де панують континентальні тропічні повітряні маси.

– На півночі материка сформувався субекваторіальний клімат, на півдні – субтропічний. Це зумовлено зміною областей тиску, типами повітряних мас, дією пасатів і західних вітрів помірних широт.

– Води суходолу Австралії розміщені нерівномірно. Річки й озера часто пересихають. Озера солоні. Нестачу поверхневих вод частково компенсують підземні, які в Центральній і Західній Австралії є практично єдиним джерелом водопостачання.

1. Які кліматотвірні чинники впливають на формування клімату Австралії?

2. Назвіть основні й перехідні кліматичні пояси в межах Австралії, охарактеризуйте їх.

3. Чому в Австралії мало поверхневих вод і багато підземних?

4. Назвіть і покажіть на карті найбільші річки й озера Австралії.

5. Порівняйте субекваторіальний, тропічний і субтропічний кліматичні пояси Африки й Австралії. Поясніть причини відмінностей клімату.

6. Назвіть причини, через які Австралія є найсухішим материком на Землі.

& 27. Клімат і води суходолу Австралії

Пригадайте: 1. Які чинники впливають на формування клімату певної території? 2. Які характерні особливості клімату Африки та Південної Америки? 3. У яких кліматичних поясах розташовані Африка та Південна Америка?

Загальні особливості клімату Австралії. Австралія – найпосушливіший материк світу. Опадів тут випадає в 5 разів менше, ніж в Африці, а температури повітря такі ж високі. Особливості клімату материка визначаються впливом певних кліматотвірних чинників.

Австралія знаходиться в тропічних широтах, тому одержує велику кількість сонячної енергії. Північна частина материка перебуває в жаркому тепловому поясі, південна – у помірному.

На клімат Австралії суттєво впливає циркуляція атмосфери та підстильна поверхня, рельєф і значна протяжність території зі сходу на захід. Територія материка перебуває в зоні дії постійних вітрів – південно-східних пасатів, які формуються переважно над поверхнею Тихого океану (мал. 59).

Південно-східний пасат переміщає з океану на материк насичені вологою повітряні маси, унаслідок чого східні схили Великого Вододільного хребта цілий рік перебувають під впливом вологого морського повітря. Тут випадає багато опадів протягом усього року.

– Поясніть, як формуються пасати. Яку погоду вони приносять в Австралію?

Клімат і води суходолу Австралії

Мал. 59. Особливості кліматотвірних чинників Австралії

Гірська система на шляху пасатів затримує майже всю вологу, а повітря, що долає Великий Вододільний хребет, прогрівається й не дає опадів. Тому на центральних і західних просторах Австралії формуються континентальні повітряні маси, що зумовлює утворення пустель. До того ж протяжність Австралії зі сходу на захід уздовж Південного тропіка в 1,5 раза більша за протяжність Африки. Тому тут середні температури повітря вищі, ніж в Африці, а кількість опадів значно менша.

На південну частину острова Тасманія та острів Південний Нової Зеландії впливає постійний вітер помірних широт західного перенесення. Протягом року він несе вологі повітряні маси з Індійського океану, що сприяє рівномірному зволоженню цих територій.

На клімат західного, південного та східного узбереж Австралії істотно впливають холодні й теплі морські течії.

Розташування Австралії в Південній півкулі визначає таке чергування пір року за місяцями, яке не відповідає сезонам Північної півкулі. Розглянемо, як змінюються кліматичні умови в Австралії протягом року.

У грудні, січні та лютому Сонце стоїть у зеніті на Південному тропіку. В Австралії – літо. Область високого атмосферного тиску знаходиться на півдні материка. Суходіл сильно прогрівається, тому повітря, що надходить у внутрішні частини Австралії, стає ще сухішим. Тільки на півночі материка, у субекваторіальному поясі, куди проникають у цей час екваторіальні повітряні маси, жарко й волого.

У червні, липні та серпні, коли зенітне положення Сонця переміщується в Північну півкулю, в Австралії настає зима. Область високого атмосферного тиску рухається на північ і розташовується над центральним районом Австралії. Материк трохи охолоджується, і повітряні маси переміщуються із суходолу на океан. Опади випадають тільки на крайньому півдні.

Кліматичні пояси. Територія Австралії розташована в трьох кліматичних поясах: субекваторіальному – на півночі, тропічному – у центрі та субтропічному – на півдні (мал. 60, с. 130). На крайній півночі Австралії формується субекваторіальний клімат. Улітку (січень), під час панування екваторіальних повітряних мас, тут волого й тепло. Середня температура повітря становить +28 °С. Кількість опадів перевищує 1000 мм на рік. Узимку (липень) надходять тропічні повітряні маси, що зумовлюють посушливу й спекотну погоду (+24 °С).

– Поясніть, чому в Австралії середні температури повітря вищі, а кількість опадів значно менша, ніж в Африці.

– Простежте за кліматичною картою, як холодні й теплі течії впливають на розподіл опадів в Австралії.

Клімат і води суходолу Австралії

Мал. 60. Кліматичні пояси й області Австралії

Найбільшу площу в середній частині материка займає тропічний кліматичний пояс. У межах цього поясу, так само, як в Африці, виокремлюють дві кліматичні області: пустельну (континентальну) й вологу (морську). Спекотний і посушливий континентальний клімат панує на більшій частині площі материка. Опадів тут менше 200 мм на рік, а температура повітря протягом року коливається від +16 до +32 °С. Інколи вона піднімається до +48 °С, а дощів не буває декілька років поспіль. Проте трапляються сильні зливи, коли за 2-3 доби випадає річна норма опадів.

Морський клімат формується лише на вузькій смузі східного узбережжя до Великого Вододільного хребта. Коливання температури протягом року тут менше, а значна кількість опадів (понад 1500 мм) рівномірно розподіляється впродовж року.

На півдні Австралії сформувався субтропічний кліматичний пояс. У південно-західній його частині утворилася середземноморська область. Для неї характерні сухе спекотне (+24 °С) літо під час панування тропічних повітряних мас і більш волога (500 -600 мм) прохолодна (+12 °С) зима, зумовлена помірними повітряними масами. У середній частині поясу через вплив на клімат холодної течії сформувалася посушлива континентальна область, а на південному сході під впливом пасатів утворилася область з рівномірним зволоженням (морська) (понад 1500 мм).

– Поясніть, які чинники зумовлюють формування морського та континентального клімату в межах тропічного кліматичного поясу Австралії. Порівняйте ці типи клімату з аналогічними в Африці.

Південні частини островів Тасманія та Нова Зеландія розташовані в помірному поясі, де прохолодне літо (+16 °С), тепла зима (+8 °С) та рівномірний розподіл протягом року значної кількості опадів (2500 мм), які приносить з океану західний вітер.

Води суходолу. Унаслідок переважання сухого й спекотного клімату в Австралії мало поверхневих вод і багато підземних.

Річки й озера материка належать до трьох басейнів: внутрішнього стоку (60 % площі), Індійського й Тихого океанів.

Тільки на сході, у горах, де випадає достатня кількість опадів, короткі річки не пересихають. На всій іншій території вони не мають постійноговодотоку. У внутрішніх пустельних і напівпустельних районах дуже багато сухих річищ, які називають кріками. Вода в них з’являється тільки під час нечастих дощів. Живлення всіх річок материка дощове та підземними водами.

Найбільш повновода річка Австралії – Муррей. Вона бере початок на Великому Вододільному хребті й несе води до Індійського океану. Під час дощів річка широко розливається по плоскій рівнині. Це відбувається надзвичайно швидко, але триває недовго. Притока Муррею – річка Дарлінг – у посушливий період у нижній течії пересихає й утворює декілька окремих водойм. Тож судноплавство на цих річках проблематичне. Води всіх річок, насамперед системи Муррей-Дарлінг, використовуються для зрошування.

На території Австралії знаходиться велика кількість озер, що належать переважно до басейну внутрішнього стоку. Більшість із них не має стоку, тому вони солоні. Озера мають реліктове походження, тобто виникли після звільнення Центральної низовини від вод давнього моря. Наповнюваність улоговин озер водою залежить від сезону. У сухий сезон озера іноді пересихають повністю. Найбільша водойма материка – озеро Ейр, рівень води якого лежить нижче рівня моря. Під час посухи площа поверхні озера різко зменшується, воно розпадається на безліч дрібних озер. Живих організмів в озері немає, тому його ще називають “мертвим серцем Австралії”.

– Визначте за картами атласу межі басейнів стоку річок Австралії. Поясніть причини неоднакової площі басейнів та їх розміщення.

– Поясніть, чому Муррей від безвоОйя потерпає менше, ніж Дарлінг.

Нестача поверхневих вод частково компенсується багатством підземних, які залягають у численних артезіанських басейнах. Артезіанські води Австралії солонуваті, тому використовуються для напування овець і технічних потреб. У Центральній низовині артезіанські колодязі – це практично єдине джерело прісної води.

Коротко про головне!

– Австралія – найсухіший материк планети. На більшій частині території материка переважає сухий тропічний клімат, де панують континентальні тропічні повітряні маси.

– На півночі материка сформувався субекваторіальний клімат, на півдні – субтропічний. Це зумовлено зміною областей тиску, типами повітряних мас, дією пасатів і західних вітрів помірних широт.

– Води суходолу Австралії розміщені нерівномірно. Річки й озера часто пересихають. Озера солоні. Нестачу поверхневих вод частково компенсують підземні, які в Центральній і Західній Австралії є практично єдиним джерелом водопостачання.

1. Які кліматотвірні чинники впливають на формування клімату Австралії?

2. Назвіть основні й перехідні кліматичні пояси в межах Австралії, охарактеризуйте їх.

3. Чому в Австралії мало поверхневих вод і багато підземних?

4. Назвіть і покажіть на карті найбільші річки й озера Австралії.

5. Порівняйте субекваторіальний, тропічний і субтропічний кліматичні пояси Африки й Австралії. Поясніть причини відмінностей клімату.

6. Назвіть причини, через які Австралія є найсухішим материком на Землі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Обернено пропорцийна функция.
Ви зараз читаєте: Клімат і води суходолу Австралії