МАСА. ЦЕНТР МАСИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА

2.1.4. МАСА. ЦЕНТР МАСИ

Маса – фізична величина, яка кількісно характеризує інертні властивості тіла.

Інертність полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла даною силою потрібен деякий час. Чим більшим є цей час, тим інертнішим є тіло.

Одиницею маси в СІ є 1 кг.

Еталон маси, виготовлений зі сплаву іридію та платини, зберігається в м. Севрі поблизу Парижа.

Масу можна визначити:

1. За взаємодією

тіла масою mт з еталоном (тілом відомої маси):

МАСА. ЦЕНТР МАСИ

Маса як міра інертності тіла визначається відношенням модуля прискорення еталона до модуля прискорення тіла при його взаємодії з еталоном:

МАСА. ЦЕНТР МАСИ

2. Зважуванням на важільних терезах, де порівнюється взаємодія тіла і важків із Землею.

3. Розрахунком її за відомою густиною речовини й об’ємом тіла:

M = ρV.

4. Вираженням її через масу однієї молекули m0 та кількість молекул N

МАСА. ЦЕНТР МАСИ

У механіці Ньютона вважається, що:

– маса тіла не залежить від швидкості його руху;

для тіла виконується закон збереження маси.

У релятивістській механіці (механіці великих швидкостей V = с) маса тіла залежить від швидкості його руху:

МАСА. ЦЕНТР МАСИ

Де m0 – маса спокою тіла; с = 3 ∙ 108 м/с.

Центр маси – точка, через яку повинна проходити лінія дії сили, щоб тіло рухалось поступально.

На рис. 21 точка С – центр маси тіла.

МАСА. ЦЕНТР МАСИ

Рис. 21

Центр маси системи рухається як матеріальна точка, у якій зосереджена маса всієї системи і на яку діє сила, що дорівнює геометричній сумі всіх зовнішніх сил, що діють на тіло.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Використання альдегідів.
Ви зараз читаєте: МАСА. ЦЕНТР МАСИ