Методи соціально-економічного управління

Методи соціально-економічного управління – комплекс методів цілеспрямованого впливу на окремих працівників, групу і трудовий колектив з метою створення потужних і динамічних стимулів до ефективної праці і підвищення на цій основі життєвого рівня. Такий вплив на окремих працівників здійснюється: а) адміністративними методами (наказ, дотримання певних правил поведінки у трудовому колективі та ін.); б) економічними методами (створення системи стимулів за допомогою заробітної плати, розповсюдження акцій і виплати на них дивідендів та ін.);

в) опосередковано (через систему виховання, освіти, залучення до культури та ін.); г) через вплив на умови праці (санітарно-гігієнічні, естетичні та ін.). Цілеспрямований вплив на окрему групу здійснюється: а) формуванням оптимального складу групи за демографічними, освітньо-кваліфікаційними, психологічними показниками та ін.; б) згуртуванням групи (завдяки добору сучасного типу менеджера нижчої ланки, вдосконаленням стилю керівництва, впровадженням бригадної форми організації праці тощо). На рівні трудового колективу М. с.-е. у. є: організація змагання між окремими підрозділами, запровадження адекватних форм організації виробництва (наприклад, дивізіональної), демократизація управління (входження представників профспілок у керівні органи підприємства, компанії, участь у виборах керівників фірми, компанії, створення нормальних умов для підвищення по службі та ін).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...С васильківський козача левада твір опис.
Ви зараз читаєте: Методи соціально-економічного управління