Національні природні парки

Національні природні парки – природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні та науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які створюються і метою збереження, відтворення й ефективного використання природних комплексів і мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову освітню та естетичну цінність. Рішення про створення Н. п. п. та відведення під них Земельних ділянок приймаються Президентом України. Н. п. п. є юридичною особою. Його діяльністю керує дирекція, очолювані директором. У складі Н. п. п. діють

спеціальні служби охорони. Правовий режим Н. п. п. визначається Законом України “Про природно-заповідний фонд України”, положенням про відповідний парк, іншими акта ми законодавства України. Цей режим зумовлений принципом функціонального зонування Н. п. п. На території Н. п. п. виділяються: а) заповідна зона, режим якої визначається відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників; б) зона регульованої рекреації – в її межах проводяться короткочасний від починок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць; в) зона стаціонарної рекреації – призначена для розміщення
готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів парків; г) господарська зона – у межах її здійснюється господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань. На території зон регульованої і стаціонарної рекреації, а також господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища, зниження рекреаційної цінності території Н. п. п. Зонування території Н. п. п., рекреаційна та інша діяльність у його межах здійснюються відповідно до проекту організації території Н. п. п., який затверджується Кабінетом Міністрів України. Див. також Природно-заповідний фонд України, Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, Служби охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Поведінка тварин у природі.
Ви зараз читаєте: Національні природні парки