Особиста унія


Особиста унія – форма злиття найбільших банків та їх об’єднань з промисловими, транспортними і торговими монополіями на основі переплетення особистих інтересів, внаслідок чого формуються фінансово-промислові групи. Такі інтереси виникають при наданні могутніми комерційними банками значних сум кредитів, скуповуванні акцій не фінансових монополій, і навпаки – при вкладанні останніми частини своїх капіталів у фінансово-кредитну сферу через придбання акцій банківських компаній, участі у визначенні стратегічної політики банків.

При цьому відбувається включення вищих посадових осіб могутніх комерційних банків до складу наглядових рад, правлінь не фінансових монополій, а керівників останніх – до управлінських органів великих банків. Таке взаємопроникнення інтересів нерідко базується на родинних зв’язках. За сучасних умов О. у. все більше набуває транснаціонального характеру. Міжнародна міграція і взаємопроникнення капіталів призвели до виникнення О. у. монополій різних країн. Крім того, О. у. доповнюється поєднанням з вищими і найвищими чиновниками шляхом їх підкупу, в т. ч. надання пакетів акцій. Водночас представники монополістичного капіталу проникають до структур державної влади, отримують реальні важелі впливу на політичні, економічні, соціальні процеси у суспільстві.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Назови слова с противоположным значением.
Ви зараз читаєте: Особиста унія