ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ”

УРОК № 53. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ”

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання з теми “Доходи в ринковій економіці”; закріпити практичні вміння і навички.

Тип уроку: перевірки й оцінювання навчальних досягнень.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

III. Перевірка й оцінювання навчальних досягнень

Ігрова ситуація “Так чи ні”

Учні мають дві картки: одна – зеленого кольору, друга – червоного. Учитель називає твердження.

Учні визначають, чи правильними вони є. Якщо твердження правильне, піднімають зелені картки, якщо ні – червоні.

1. Попит на працю є похідною від попиту на товари та послуги.

2. Заробітна плата – основний вид доходу в ринковій економіці.

3. Дивіденд – це дохід, який одержує власник депозитного вкладу в банку.

4. Економічна рента – це дохід власника виробничого ресурсу з нееластичною пропозицією.

5. У ринковій економіці джерелом доходів домогосподарств є продаж або надання в оренду власних виробничих ресурсів.

6. Дохід, який одержує власник земельної ділянки, надаючи її в користування фермеру,

називається рентою.

7. Трансфертні платежі – це доходи, не пов’язані з продажем ресурсів, товарів або послуг.

8. Коли особа відкриває в банку депозитний терміновий рахунок, вона стає боржником банку.

9. Акція – це цінний папір, який свідчить про право її власника на одержання певної суми заробітної плати.

Бесіда

1. Поясніть, у який спосіб ви можете використовувати земельну ділянку площею 100 соток і які види доходів при цьому отримаєте.

2. Поясніть, від чого залежатиме розмір дивідендів, отримуваних власником звичайної акції впродовж певного року.

3. Як здійснюється вибір між працею і вільним часом? Поясніть механізм досягнення рівноваги.

4. Яку роль відіграє фактор часу в процесі обгрунтування інвестиційних рішень?

5. Поясніть, які функції в економіці виконує відсоткова ставка.

Проблемна ситуація

Ступінь нерівності в розподілі доходів можна відобразити на кривій Лоренца – графічній моделі фактичного розподілу доходів в економіці. Діаграма доходів населення України має широку основу та загострену вершину (рис. 1). Поясніть значення кривої Лоренца для України. Обгрунтуйте свою відповідь.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Рис. 1. Діаграма доходів населення України

Тест

(Правильна відповідь – 0,5 бала)

1. Рента – це:

А) плата підприємця працівникові за використання його праці;

Б) ціна за використання землі та інших природних ресурсів;

В) винагорода власнику грошей за надання їх у використання.

2. Заробітна плата – це:

А) ціна за використання землі та інших природних ресурсів;

Б) плата за організацію, керування, ризик, нововведення;

В) плата підприємця працівникові за використання його праці.

3. Позиковий відсоток – це:

А) винагорода власнику грошей за надання їх у використання;

Б) відшкодування капіталовкладень;

В) дохід власника землі або інших природних ресурсів, що є обмеженими.

4. Укажіть основні форми доходів у ринковій економіці:

А) зарплата, акція, прибуток;

Б) рента, зарплата, позиковий відсоток, прибуток;

В) курс акцій, цінні папери, облігації.

5. Ставка позикового відсотка може бути:

А) реальною, номінальною;

Б) комерційною, економічною;

В) мінімальною, максимальною.

6. Підприємець отримує прибуток:

А) за вміння працювати;

Б) за вміння вкладати гроші;

В) за організацію, керування, нововведення, ризик.

(Правильна відповідь – 1 бал.)

7. Визначте, кому з наведених працівників більше підходить погодинна форма оплати праці:

А) токар;

Б) бухгалтер;

В) сантехнік;

Г) маляр-штукатур.

8. Виберіть найсуттєвіший чинник, що зумовлює різницю в сумах місячної зарплати двох бухгалтерів, які працюють на одному підприємстві:

А) різний рівень кваліфікації і відпрацьованого часу;

Б) різні умови праці;

В) різні здібності;

Г) різна відповідальність.

9. Професія, у представників якої найбільш імовірним є виникнення ефекту доходу:

А) артисти;

Б) реставратори стародавніх виробів;

В) учителі.

10. Укажіть, хто з наведених осіб одержав дохід у вигляді відсотка:

А) власник акції корпорації “Майкрософт”;

Б) власник банківського вкладу;

В) власник землі, наданої в оренду;

Г) власник приватного підприємства.

11. Визначте, за якими видами кредиту власник грошового капіталу одержить більший дохід:

А) довгостроковий кредит на велику суму;

Б) довгостроковий кредит на невелику суму;

В) короткостроковий кредит на велику суму;

Г) короткостроковий кредит на невелику суму.

12. Укажіть, хто з наведених осіб одержить дохід, що не належить до трансфертних платежів:

А) власник акції корпорації “Майкрософт”;

Б) власник банківського вкладу;

В) власник землі, наданої в оренду;

Г) власник приватного підприємства.

13. Визначте, яку суму отримає власник 10 тис. грн, якщо покладе їх у банк на чотири роки під 12 % річних, що нараховуються кожні три місяці (банк нараховує складні відсотки):

А) 35 714 грн.;

Б) 16 047 грн.;

В) 14 800 грн.;

Г) 14 258 грн.;

Д) 12 000 грн.

14. Визначте, яку суму слід покласти в банк сьогодні під 10 % річних, щоб через чотири роки одержати 14 641 грн. (банк нараховує складні відсотки один раз на рік):

А) 10457, 86 грн.;

Б) 10354, 50 грн.;

В) 10389, 77 грн.;

Г) 10000, 00 грн.;

Д) 9000, 00 грн.

15. Визначте, за яку суму можна продати три акції номінальною вартістю 150 грн., якщо дивіденди за нею дорівнюють 16 %, а банківський відсоток дорівнює 20 %:

А) 360 грн.;

Б) 450 грн.;

В) 562,50 грн.;

Г) 375.50 грн.;

Д) 275,50 грн.

Розв’язування задач

1. Очікувана норма прибутку від інвестицій – 7 %, ринкова ставка відсотка – 12 %, щорічний темп інфляції – 7 %. Чи буде здійснено проект інвестицій (з огляду на раціональну економічну поведінку)?

2. Середньорічна земельна рента з ділянки землі становить 250 гр. од. Ставка позикового відсотка – 12 %. Обчисліть ціну земельної ділянки. Як зміниться ціна землі, якщо: а) рента зменшиться до 200 гр. од.; б) ставка позикового відсотка знизиться до 10 %; в) рента збільшиться до 300 гр. од.?

3. Студент має 100 грн і вирішує: зберегти їх чи витратити. Якщо він покладе їх у банк, то через рік отримає 112 грн. Інфляція становить 14 % на рік. Обчисліть номінальну і реальну ставки відсотка. Яким має бути раціональний вибір студента? Як вплине на вибір студента зниження темпів інфляції до 10 % за незмінної номінальної ставки відсотка?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений.
Ви зараз читаєте: ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМИ “ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ”