ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ

ТЕМА 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ

Вправа 586

І. Тема: Шевченко-художник.

Основна думка: автор тексту зосереджує увагу на малюнку Т. Г. Шевченка “Почаївська лавра з півдня”, що характеризує його як великого колориста, зрілого майстра архітектурного пейзажу.

II. 1. Прочитане висловлювання є текстом, бо в ньому є необхідні ознаки, а саме: висловлювання має тему та основну думку. Текст складається із дев’яти речень, граматично пов’язаних між собою, які розташовані логічно та послідовно. Текст має завершений виклад думок.

2.

Заголовок: Шевченко – зрілий майстер архітектурного пейзажу.

3. 1. У вересні 1846 року Тарас Шевченко за завданням археографічної комісії виїхав до Подільської та Волинської губерній.

2. Шевченко із захопленням Змалював святиню, виконав не три, а чотири акварелі. На одному з малюнків зображено осяяний сонцем архітектурний комплекс Почаївської лаври з Успенським собором у центрі.

3. Усе це характеризує Шевченка як великого колориста, Зрілого майстра архітектурного пейзажу.

4. План

1. Від’їзд Шевченка до Подільської та Волинської губерній.

2. Чотири акварелі.

3. Шевченко

– великий колорист.

5. Текст складається із трьох абзаців (частин). Перший абзац – вступ. Повідомляє читачам про від’їзд Шевченка за завданням археографічної комісії до Подільської та Волинської губерній.

Другий абзац – основна частина. В ній розповідається про те, як Шевченко, виконавши чотири акварелі, майстерно змалював Почаївську лавру з Успенським собором у центрі.

Третій абзац – кінцівка. Автор акцентує увагу на таланті Шевченка як колориста та зрілого майстра архітектурного пейзажу.

6. Речення в цьому тексті пов’язані за допомогою займенника йому (1 та 2 речення), повторів слова (1 та 3 речення), синонімів акварелі, малюнок (3 та 4 речення), синонімів лавра, архітектурний комплекс (4 та 5 речення), прислівника ліворуч (5, 6 та 8 речення).

7. (В) →У вересні 1846 року Тарас Шевченко за завданням археографічної комісії виїхав (Н) →до Подільської та Волинської губерній. (Н) →Йому було доручено відвідати Почаївську лавру та змалювати її зовнішній вигляд, інтер’єр собору і краєвид, який відкривається з лаврської тераси на околиці.

8. Вид зв’язку речень – послідовний, бо кожне наступне речення розкриває, уточнює зміст попереднього.

9. Запитання до тексту:

1. З якою метою Шевченко у вересні 1846 року виїхав до Подільської та Волинської губерній?

2. Де проживав у цей час автор чотирьох акварелей?

3. Що саме вдалося передати Шевченкові на папері?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Функції нервової системи.
Ви зараз читаєте: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ