ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 “ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДВОХ ОКРЕМИХ КРАЇН ЧИ РЕГІОНІВ СВІТУ”

УРОК 14. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 “ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДВОХ ОКРЕМИХ КРАЇН ЧИ РЕГІОНІВ СВІТУ”

Навчальна мета: закріпити та систематизувати знання про природні ресурси світу; вдосконалити уміння та навички застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; розвивати уміння розраховувати ресурсозабезпеченість та порівнювати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу, уміння будувати та аналізувати діаграми; виховувати аналітичне мислення.

Обладнання: політична

карта світу, підручники, атласи, таблиці, діаграми, (зошити для практичних робіт на друкованій основі).

Основні поняття: природні ресурси, ресурсозабезпеченість, природокористування.

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Що таке ресурсозабезпеченість? Якими способами обчислюють ресурсозабезпеченість країн або територій?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У ХХІ ст. між суспільством і природою виникли якісно нові відносини, що зумовлені швидким зростанням

населення та розширенням його виробничої діяльності. Виникла загроза поступового виснаження й вичерпання природних ресурсів. Розрахунок ресурсозабезпеченості країни певним природним ресурсом дозволяє передбачити його виснаження, сприяти збереженню або відновленню, тобто вжити заходів раціонального природокористування.

IV. Практичне застосування знань, умінь, навичок

Завдання 1. (3 бали) За даними таблиці обчисліть об’єм мінеральної сировини на одного жителя Землі. Побудуйте стовпчасті діаграми: а) динаміки загального видобутку мінеральної сировини; б) динаміки видобутку мінеральної сировини на одну особу.

Проаналізуйте отримані результати та зробіть висновки.

Роки

Чисельність населення, млрд. осіб

Видобуток мінеральної сировини, млрд. тонн

Видобуток мінеральної сировини на одну особу, кг

1930

2

13

1960

3

63

1987

5

130

2012 (прогноз)

7

420

Завдання 2. (3 бали) За даними таблиці обчисліть ресурсозабезпеченість нафтою окремих країн світу. Визначте рівень ресурсозабезпеченості наведених країн, якщо середньосвітовий показник ресурсозабезпеченості нафтою складає 44 роки. Порівняйте показники ресурсозабезпеченості та визначте країни з найбільшою та найменшою ресурсозабезпеченістю серед наведених країн.

Країна

Запаси нафти, млрд. т

Видобуток нафти, млн. т

Ресурсозабезпеченість нафтою, (роки)

Рівень ресурсозабезпеченості

США

4,6

368

12,5

Недостатній

ФРН

0,07

7

Росія

7,2

320

Китай

3,2

147

Індія

0,36

37

Нігерія

2,4

95

Завдання 3. (3 бали) За даними таблиці обчисліть забезпеченість країн земельними ресурсами. Порівняйте отримані показники та визначте країни з найбільшою та найменшою забезпеченістю земельними ресурсами на одного жителя.

Країна

Кількість населення млн. осіб

Земельні ресурси країни, (млн. га)

Забезпеченість земельними ресурсами 1 жителя (га/особу)

США

308

937,3

3,05

Японія

127

37,7

ФРН

83,8

35,7

Росія

140

1 707,5

Польща

38,5

31,3

Китай

1 339

959,6

Індія

1 166

328,8

Нігерія

149,2

92,4

V. Узагальнення та систематизація знань і способів діяльності

Завдання 4. (3 бали) Зробіть висновки. Поясніть, чому про ресурсозабезпеченість країн та регіонів не можна судити лише за розмірами запасів. Висловіть власне бачення розв’язання проблем ресурсозабезпеченості.

VI. Домашнє завдання

– Повторити § .

– Підготувати повідомлення (за бажанням) на тему “Роль географічної науки в розв’язанні проблем природокористування”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Атлас-визначник рослин україни.
Ви зараз читаєте: ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 “ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДВОХ ОКРЕМИХ КРАЇН ЧИ РЕГІОНІВ СВІТУ”