Революція


Революція (лат. revolutio – переворот, поворот) – докорінний і швидкий переворот у межах суспільно-економічної формації, передусім відносин економічної власності та політичної влади і передання їх у руки передового і прогресивного класу (в т. ч. соціальної верстви або групи). Р. може також охоплювати окремі елементи продуктивних сил (наприклад, революція науки і техніки означає науково-технічну революцію), окремих підсистем суспільних відносин (так, Р. у сфері політичних відносин означає політичну Р.). Головною економічною причиною Р. є переростання

суперечності між двома сторонами суспільного способу виробництва у конфлікт. Водночас, згідно з поглядами багатьох західних учених, Р. здійснюється внаслідок певної патології суспільства, зумовленої кризовими явищами і конкретизується концепцією еліт, суспільної модернізації та ін. Так, італійський учений В. Парето вбачав причину Р. у нездатності старої еліти раціонально управляти суспільством. В Україні Р. в 90-х XX ст. в економічній сфері здійснювалася у формі “шокової терапії” під впливом рекомендацій західних експертів, внаслідок чого було значною мірою зруйновано народне господарство та раціональні
сторони управління ним, що відкинуло раніше могутню країну майже на три десятиліття назад. Політична влада при цьому опинилась в руках кланово-номенклатурної еліти, що означає передання власності і влади (оскільки влада переростає у власність) у руки консервативного класу. Цей режим усунений від влади внаслідок політичної Р. наприкінці 2004-на початку 2005.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Будови кровоносних систем.
Ви зараз читаєте: Революція