Узагальнювальний урок з теми “Електричне поле”

1-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. Електричне поле

УРОК 10/10

Тема. Узагальнювальний урок з теми “Електричне поле”

Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до тематичного оцінювання знань.

Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного оцінювання знань. Під час підготовки до тематичного оцінювання знань необхідно приділити увагу трьом групам питань:

1) Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.

2) Електричне

поле. Напруженість. Робота електричного поля. Різниця потенціалів.

3) Електроємність. Ємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля.

На цьому уроці, узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів.

З метою поступової підготовки до перевірки знань у формі тестів можна запропонувати учням набір тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи, їх пропонують всьому класу для обговорення без оцінювання.

Таке використання тестів дає можливість оперативного зворотного зв’язку й оцінювання вчителем ступеня

готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і жодний з учнів не відчуває страху одержати погану оцінку.

Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1. На шовковій нитці висить металева кулька, заряд якої +20 нКл, а маса 2 г. Під нею на певній відстані помістили таку саму кульку зарядом -4 нКл. Чи зміниться сила натягу нитки?

А Збільшиться.

Б Зменшиться.

В Залишиться незмінною.

Г Спочатку збільшиться, потім зменшиться.

2. Електрон, рухаючись у вакуумі уздовж силової лінії електричного поля, проходить між двома точками з різницею потенціалів Дф. Після проходження цієї різниці потенціалів швидкість руху електронів стає рівною нулю. Яка із сил, зображених на рисунку, показує напрямок сили, що діє на електрон?

Узагальнювальний урок з теми Електричне поле

Узагальнювальний урок з теми Електричне поле

3. На рисунку зображений конденсатор, на корпусі якого зазначені значення ємності й робочої напруги. Визначте модуль заряду однієї з обкладок зарядженого до робочої напруги конденсатора.

Узагальнювальний урок з теми Електричне поле

А 6 мКл.

Б 27 мкКл.

В 38 кКл.

Г 400 мкКл.

4. Позитивний заряд +q розташований у точці A, а негативний заряд – q – у точці B. Виберіть правильне твердження стосовно напруженості електричного поля цих зарядів на середині відрізка AB.

А Напруженість напрямлена до точки A.

Б Напруженість напрямлена до точки B.

В Напруженість напрямлена перпендикулярно до прямої AB.

Г Модуль напруженості дорівнює нулю.

5. За наведеною картиною силових ліній електричного поля порівняйте модулі напруженості поля й значення потенціалів у точках A і B.

Узагальнювальний урок з теми Електричне поле

Узагальнювальний урок з теми Електричне поле

6. До провідної кулі прикріплене провідне вістря. Порівняйте модулі напруженості поля й значення потенціалів у точці A на поверхні кулі й у точці B на кінці вістря, якщо куля має позитивний заряд.

Узагальнювальний урок з теми Електричне поле

Наприкінці уроку можна запропонувати учням виконати самостійну роботу № 2.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 1-8; підр-2: § 1-4.

2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми “Електричне поле”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Охорона птахів 2 клас.
Ви зараз читаєте: Узагальнювальний урок з теми “Електричне поле”