ВИДИ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ


РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 4 ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ

§15. ВИДИ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ

· Пригадайте, яку поверхню може охоплювати географічна карта.

· Який масштаб карт у вашому атласі?

ВИДИ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ

Мал. 50. Види карт

ЯК РОЗРІЗНЯЮТЬ КАРТИ. Вивчаючи географію, ви ознайомитеся з великою кіль­кістю карт різних видів. Картографи кажуть, що на карті можна зобразити все або майже все. І рельєф та корисні копалини, і галузі промисловості та сільського господарства, і перельоти птахів та походи Александра Ма­кедонського,

і захворюваність населення на грип та кількість злочинів на тисячу жителів тощо. Складно навіть назвати явище навко­лишнього світу, яке неможливо зобразити на карті.

Аби правильно використовувати карти як важливе джерело інформації, необхідно знати їх призначення і головні особливості. Карти розрізняють за масштабом та охо­пленням території (мал. 50).

ВИДИ КАРТ ЗА МАСШТАБОМ. На всіх географічних кар­тах, як і на планах та глобусах, зазначений масштаб. Залежно від масштабу розрізняють такі карти: великомасштабні – від 1: 10 000 до 1: 200 000 включно; середньомасштабні – від 1:200 000 до 1:1000 000 включно; дрібномасштабні

– дрібніше від 1: 1 000 000.

Що більша різниця між розмірами на карті та справжніми розмірами на місцевості, то дрібніший масштаб. Наприк­лад, у вашому атласі фізична карта України (1:4 000 000) буде більшого масштабу, ніж карта півкуль (1: 300 000 000). Проте обидві вони – дрібно­масштабні.

Зазвичай на картах поверхня відтворена в дуже зменшеному вигляді. Усі деталі, які є на­справді, показати на них неможливо. Тому зо­бражують тільки основні об’єкти, тобто зобра­ження узагальнюють. Що дрібніший масштаб карти, то зображення більш узагальнене.

Великомасштабні карти назрівають топо­графічними. На них зображені відносно невеликі ділянки поверхні з основними об’єктами (рельєф, води, рослинність, населені пункти, господарські об’єкти, шляхи, кордони) однаково детально.

Масштаб і докладність зображення

Зображення 1 км2 місцевості в масштабі 1 : 1000 займає 1 м2 карти, у масштабі 1:10 000 – 1 дм2, у масштабі 1 : 100 000 – 1 см2, у масштабі 1 : 1 000 000 – 1 мм2. Якщо в масштабі 1 : 1000 невелика ділянка місцевості може бути зображена з усіма подроби­цями, то в масштабі 1 : 1 000 000 вона матиме вигляд крапки.

ВИДИ КАРТ ЗА ОХОПЛЕННЯМ ТЕРИТОРІЇ. Захопленням території розрізняють: 1) карти світу, на яких зображена поверхня всієї земної кулі; 2) карти материків і океанів; 3) карти окремих частин материків – країн, областей, районів.

Карти світу і півкуль мають найдрібніший масштаб. Зрозу­міло, що на них земна поверхня зображена дуже узагальнено й схематично.

Карти материків і океанів мають більший масштаб, ніж карти світу, але вони теж дрібномасштабні. На них більше об’єктів, і зображені вони детальніше.

Карти держав, областей і районів використовують для до­кладного вивчення територій. їх масштаб значно більший, тому земна поверхня зображена детальніше. Наприклад, на фізичній карті України зображена тільки та ділянка Землі, на якій розташована наша країна.

ГЕОГРАФІЧНІ АТЛАСИ. На перших примітивних картах-малюнках: стародавніх жителів нашої планети відомостей було небагато. Нині ж картографи зіткнулися з проблемою “перенаселення” карт. На них потрібно розмістити стільки, що для всього бракує місця.

Успішним розв’язанням цієї проблеми є атласи. Атлас – це сукупність різних карт, зібраних у певному порядку в одну книжку. Існують атласи світу. У них карти показують ділянки поверхні послідовно одну за одною. Є атласи окремих країн, в які уміщені різні карти з певної теми однієї й тієї самої території. Бувають атласи навчальні, наприклад для 6 класу. Там зібрані карти, що ілюструють основні теми підручника.

КАРТА – ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВИНАХІД ЛЮДСТВА Ви вже знаєте, що карти – важливе джерело географічних знань. Вміння користуватися

Ними дає змогу вивчати світ: природу, населен­ня і господарство різних територій.

Крім пізнавального, карти мають і велике практичне значення. За картами визначають найзручніші місця для будівництва міст, каналів, електростанцій, прокладання трубопроводів, залізниць, автошляхів. Геологи з’ясовують за ними райони пошуку корисних копалин. Без карт не могли би плавати кораблі й літати літа­ки, маршрути яких спочатку креслять на картах. Бони потрібні для орієнтування на місцевості, у туристичних походах і експедиціях. Кожні три родини створюють карти погоди, які допомагають її передбачувати. Є медичні карти, де показані райони поширення певних хвороб.

ВИДИ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ

Навчальні атласи

Знамення карт колись і тепер

Відомо, що карти Давнього Китаю були знаряддям владарювання. За ними вели архіви, диплома­тичну і військову документацію, створювали податкову систему. Вони мали й ритуальне значен­ня – ними прикрашали гробниці правителів. Працю картографа дорівнювали до праці краснописця, художника чи вченого. Нині за стародавніми картами історики вивчають, де жили різні народи в минулому, де проходили кордонидержав і пролягали торгові шляхи. Так учені дізнаються, які зміни відбулися в природі й суспільстві.

Що більше вчені вивчають карти, то більше дивуються розмаїттю сфер їх використання – від буденних справ до наукових передбачень.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Карти розрізняють за масштабом (велико-, середньо – і дрібномасштабні) та охопленням території (світу і півкуль, материків і океанів, окремих частин материків – країн, областей, районів).

– Атлас – це сукупність різних карт, зібраних у певному порядку в одну книжку.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які види карт розрізняють за масштабом?

2. Які є географічні карти за охопленням території?

3. Що спільного й відмінного між фізичною картою півкуль і фізичною картою України?

4. Яке значення мають географічні карти для життя і господарської діяльності людини?

5. Чи доводилося вам або вашій родині користуватися географічними карта­ми? За картою України, враховуючи масштаб, визначте відстань від вашого обласного центру до Києва. Якщо ж ви живете в Києві, визначте відстань він нього до Одеси.

6. Доведіть, що географічна карта є великим винаходом людства.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Бувають карти не тільки Землі. Є карти Місяця, Марса та інших космічних тіл. Чи бачили ви їх? Якщо ні, знайдіть в Інтернеті.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 (Закінчення. Поч. див. с. 50.)

Тема: Визначення масштабу карт за даними про відстані на місцевості

Та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

5. Визначте масштаб карт, на яких 10 км відстані між населеними пунктами відповідають: а) 2 см; б) 5 см; в) 10 см.

Зразок: 10 км на місцевості відповідають 2 см на карті, а 1 см – відповідно 5 км (10 км : 2 см = 5 км). Отже, якщо 1 см на карті відповідає 5 км на місцевості (або 5 км = 5000 м = 500 000 см), то її масштаб – 1 : 500 000.

6. Відомо, що масштаб карти такий: в 1 см 40 км. Визначте відстань від Києва до Харкова, якщо на карті вона дорівнює 10,4 см.

7. Відстань від Києва до Одеси – 440 км. На карті ця відстань становить 11 см. Визначте масштаб карти.

8. Відстань від Полтави до Вінниці – 550 км. Якою буде ця відстань на карті, якщо її масштаб 1 : 10 000 000?

9. Відстань між Києвом і Парижем (Франція) на карті становить 2,4 см. Масштаб карти 1 : 100 000 000. Яку відстань потрібно пролетіти літаком і скільки трива­тиме політ, якщо швидкість руху літака 800 км/год?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Реферат на тему угрупування тварин.
Ви зараз читаєте: ВИДИ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ