ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ


ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 10. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

Про роль у мові розповідних, питальних і спонукальних речень, про окличні речення та взагалі про інтонацію

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є види речень за метою висловлювання? 2. Чим окличне речення відрізняється від неокличного?

79 Прочитайте речення вголос. Чи з однаковою інтонацією ви їх читатимете? Від чого це залежить? Яку думку висловлено в кожному реченні?

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

80 Прочитайте виразно вірш. З якими проханнями дитина

звертається до матері? Про що запитує? Які види речень за метою висловлювання вживає автор?

Види речень

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

Розповідне

Розповідним називають речення, у якому повідомляється про факт дійсності, явище, подію. НАПРИКЛАД: Лелеки прилетіли.

Питальне

Питальним називають речення, у якому про щось запитується. НАПРИКЛАД: Лелеки прилетіли?

Спонукальне

Спонукальним називають речення, у якому виражається спонукання до дії (наказ, прохання, порада, вимога, побажання тощо). НАПРИКЛАД:

Прилітайте, лелеки.

ЗОРІ

Мамо люба, глянь, як сяють

Ясні зорі золоті.

Кажуть

люди, то не зорі –

Сяють душі то святі.

Кажуть, хто у нас на світі

Вік свій праведно прожив,

Хто умів людей любити,

Зла нікому не робив,

Бог того послав на небо

Ясно зіркою сіять…

Правда, мамо, то все душі,

А не зорі там горять?

Так навчи ж мене, голубко,

Щоб і я так прожила,

Щоб добро робити вміла

І робить не вміла зла.

Б. Грінченко

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

81 Поспілкуйтеся. Як ви розумієте вислів “На сонці тепло, а біля матері добре”?

82 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Прочитайте один одному речення, дотримуючись правильної інтонації. Від чого вона залежить? Визначте види речень за метою висловлювання.

1. Доцвіли й осипалися квіти в кришталевій вазі на столі (М. Луків). 2. Не стелись, тумане, не шуміть, тополі (В. Сосюра). 3. Зірваний з клена останній листок тихо сідає на воду (В. Скомаровський). 4. Чому не спить верба в прозору осінь?.. (М. Стельмах). 5. Витри піт солоний і трудись (М. Луків). 6. Чуєш, як шумить, як шелестить, кипить травнева злива? (В. Мордань).

II. Запишіть речення в такій послідовності – розповідні, питальні, спонукальні. Підкресліть граматичні основи в розповідних реченнях.

III. Складіть і запишіть три речення, різні за метою висловлювання.

83 І. Прочитайте поради Василя Сухомлинського. Як ви їх розумієте? Чи потрібно їх дотримуватися? Сформулюйте усно ці поради у формі спонукальних речень.

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

*Лицемірити – поводитися нещиро; удавати доброчесну, щиросердну людину.

II. Сформулюйте у формі спонукальних речень дві власні поради, яких, на вашу думку, мають дотримуватися п’ятикласники.

84 І. Відновіть прислів’я, поєднуючи за змістом частини правої і лівої колонок. Запишіть відновлені прислів’я. Усно поясніть їхнє значення. Визначте види речень за метою висловлювання.

Наука в ліс не веде а лінь марнує

Праця чоловіка годує а з лісу виводить

Вір своїм очам одна правда останеться

На світі все минеться а не чужим речам

Доброго не бійся а поганого не роби

II. Пригадайте прислів’я або приказку у формі спонукального речення.

Види речень

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

Окличні речення

Розповідні, питальні й спонукальні речення можуть виражати сильні емоції (почуття, переживання) – радість, здивування, захоплення, біль, сум, відчай, страх. Такі речення називають окличними. НАПРИКЛАД

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

Інтонація

В усному мовленні окличні речення вимовляємо з окличною інтонацією, тон підвищуємо на початку і в кінці речення. На письмі в кінці окличного речення ставимо знак оклику.

У питальному окличному реченні ставимо знак оклику і знак питання. НАПРИКЛАД: Ліси мої, хто вас убереже?! (О. Пахльовська).

85 ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ. 1. Уяви, що ти їдеш у громадському транспорті. Тобі потрібно вийти, але перед тобою стоять. Як ти звернешся до пасажирів, дотримуючись гарних манер? Яким видом речення за метою висловлювання скористаєшся?

2. Уяви, що ти позичив(-ла) диск своєму однокласнику. Він пообіцяв повернути його наступного тижня, але не дотримав слова. Можливо, забув? Як сказати про це однокласнику, щоб він зрозумів тебе і не образився? Яким видом речення за метою висловлювання скористаєшся?

86. Прочитайте текст. Випишіть окличні речення 3 якою метою їх використав автор? З яким почуттям слід вимовляти кожне з них (радості, захоплення, здивування, замилування, співчуття, болю, страху)? Зачитайте виписані окличні речення вголос, дотримуючись відповідної інтонації.

КАШТАН ЗАЦВІВ!

Вересень прошумів над каштаном грозовими дощами. Які то були блаженні дощі! Тільки в травні одного разу пролопотів такий дощ над каштановою головою. Усього лише раз! А літо пройшло без рясних злив, без трепету і гроз, у важкій, нестерпній спекоті…

Теплі вересневі дощі ніби повернули каштанові загублену молодість. Коріння набралося вологи з глибин землі й погнало соки стовбуром до кожної гіллячки, до кожної бруньки.

І сталося диво!

У середині вересня каштан зацвів! (І. Цюпа).

II. За виписаними реченнями усно перекажіть прочитане. Наприкінці розповідних речень трохи сповільнюйте темп.

87 Уявіть, що ви зустрілися на відпочинку з групою дітей з різних країн і маєте розказати про себе як представника України. Підготуйте і запишіть коротку розповідь (5-7 речень) на тему “Я – українець (українка)”. Використайте різні за метою висловлювання речення, а також окличні речення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Контрольна робота властивості світла.
Ви зараз читаєте: ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ