ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВРОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

§ 13. ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

Опорні поняття: “глухі”, “прозорі”, поверхнево-на­шивні лічильні, поверхнево-нашивні вільні, прозорі лічильні, прорізні вільні шви.

В українській народній вишивці відомо понад 100 технік вишивання.

За способом виконання всі вишивальні шви поділяють на “глухі” і “прозорі”.

Глухі техніки вишивання у свою чергу поділяють на поверхнево-нашивні лічильні й поверхнево-нашивні віль­ні, а прозорі техніки вишивання – на прозорі

лічильні й прорізні вільні.

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

Глуха вишивка (поверхнево-нашивна лічильна і по­верхнево-нашивна вільна) – вишивка, яку виконують на суцільній поверхні тканини, не висмикуючи чи не ви­різуючи її ниток.

Поверхнево-нашивні лічильні техніки становлять основну частину української народної вишивки.

Назва поверхнево-нашивних лічильних і вільних тех­нік вишивання пояснює спосіб їх виконання.

Поверхнево-нашивні лічильні техніки виконують на поверхні тканини, рахуючи нитки. До поверхнево-нашивних лічильних технік вишивання належать: лічиль­на гладь (пряма, коса, качалочки), занизування,

низь, штапівка” верхоплут, ретязь, хрестик, солов’їні вічка, зерновий вивід, курячий брід та інші (мал. 67).

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

Мал. 67. Поверхнево-нашивні лічильні техніки вишивання гладдю

Поверхнево-нашивні вільні техніки не потребують точного рахунку ниток, їх вишивають на поверхні тка­нини за вільним, наперед нанесеним контуром візерун­ка. До поверхнево-нашивних вільних технік вишиван­ня належать: гладь (художня, декоративна, біла та ін.) (мал. 68), рушникові шви, “курячі шкірки” та ін.

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

Мал. 68. Поверхнево-нашивні вільні техніки вишивання

Прозора вишивка (ажурна) – це вишивка, яку вико­нують на основі прорідження або прорізання тканини. До прозорих швів належать прозоро-лічильні, прорізні вільні та ін.

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

Мал. 69. Мережки

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

Мал. 70. Прорізна гладь

Прорізні вільні (прорізна гладь) техніки виконують на місцях прорізей вільної форми, з’єднаних бридами (перемич­ками), павуками, ажурною сіт­кою (мал. 70).

Для вишивки в техніці про­різної гладі добирають візе­рунки переважно за вільним контуром. Основні лінії про­різної гладі обшивають щіль­ною качалочковою гладдю або петельним швом, після чого тканину всередині цих швів вирізають. На місцях виріза­ної тканини можуть проклада­тися бриди, павучки, ажурні сітки.

За зовнішнім виглядом з ли­цьового і виворітного боків усі техніки вишивання поділяють на однобічні і двобічні.

– На які дві осно­вні групи поділяють усі виши­вальні шви?

– Назви поверхнево-нашивні лічильні шви.

– Назви поверхнево-нашивні вільні шви.

– Яка відмінність між поверхнево-нашивни­ми лічильними

І поверхнево-нашив­ними вільними техні­ками вишивання?

Прозоро-лічильні техніки вишивання виконують на місці висмикнутих із тканини ниток. До цієї групи ви­шивок належать різні види мережок (мал. 69)

Однобічні техніки вишивання утворюють візерунок лише з лицьового боку виробу (хрестик, назад голку, ко­лодки (гобеленний шов), курячий брід, полтавська гладь тощо), а з виворітного – лише окремі стібки й переходи

Ниток (мал. 71, а).

Двобічні техніки вишивання утворюють візерунок вишивки, однаковий з лицьового і виворітного боків (качалочки, кривулька, верхоплут, пряма гладь (лишт­ва), штапівка, солов’їні вічка, двобічна гладь, прорізна гладь тощо) (мал.. 71, б).

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

Мал. 71. Вигляд вишивки з лицьового і виворітного боків: а – вишивка хрестиком; б – вишивка “пряма гладь”

Характерною особливістю української народної ви­шивки є поєднання різноманітних технік вишивання (деколи одночасно 5 -12), які гармонійно доповнюють одна одну, утворюючи напрочуд красиві композиції.

Відомими центрами народної вишивки в Україні є села Клембівка на Вінниччині, Григорівка на Київщині, Ре­шетилівка на Полтавщині, Качанівка і Дігтярі на Чер­нігівщині, Глинки і Кути на Івано-Франківщині та ін. Майстерні є в містах: Києві, Львові, Вінниці, Чернігові, Гайсині, Пирятині, Охтирці, Вижниці, Косові та ін.

Нині постійно зростає кількість талановитих май­стрів, які є авторами нових відкриттів і напрямів роз­витку мистецтва вишивки. Джерелом творчої обдарова­ності митців є глибинна обізнаність і повага до традицій рідної та світової культури, витончене відчуття краси природи. Відома зірка української естради Анжеліка Рудницька є автором оригінальної тематики й техніки вишивки (мал. 72).

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

Мал. 72. Вишивки Анжеліки Рудницької

Ручна вишивка – копітка робота, що потребує пев­них знань і неабиякого бажання займатися цим руко­діллям. Оволодівши потрібними знаннями й уміннями, ти створюватимеш неповторну красу, яка наповнить на­вколишнє життя затишком, любов’ю і гарним настроєм.

Чи знаєш ти

З початку XX ст. українські вишивки на міжнародних конкурсах у Європі (у Берліні, Парижі, Лейпцигу) отри­мують золоті медалі, гран-прі. Рів­них їм немає в цілому світі. Концен­трація праці, кількості швів високої складності часом викликали сумнів у журі: чи ручна це робота? Навіть були випадки, коли конкурсна комі­сія обурювалася: як посміли надати машинну вишивку? Людські очі й руки, мовляв, не здатні такого виконати. Але коли майстри­ня сідала, брала голку й починала те все відтворювати на полот­ні, – була злива вибачень, і, звісно, найвища відзнака.

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

Взірець високоякісної української вишивки

1. У чому відмінність глухих і прозорих технік вишивання?

2. Пригадай шви, якими ти оволоділа в 5 класі. Укажи на­зву швів, зображених на малюнках. До якої групи виши­вальних швів вони належать?

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

3. Яка з перелічених технік вишивання належить до поверхнево-нашивних лічильних?

А) вільна гладь; б) мережка;

В) хрестик; г) прорізна гладь.

4. До якої групи вишивальних швів належать мережки?

А) прозоро-лічильні; б) поверхнево-нашивні лічильні;

В) прорізні вільні; г) поверхнево-нашивні вільні

5. Установи відповідність між назвами швів та фрагментами їхніх зображень.

А) хрестик (поверхнево-нашивна лічильна техніка вишивання);

Б) художня гладь (поверхнево-нашивна вільна техніка виши­вання);

В) прорізна гладь (прозора вільна техніка вишивання);

Г) мережка (прозора лічильна техніка вишивання).

ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ

6. Чи є у твоєму регіоні центри вишивального мистецтва? Підго­туй повідомлення про них та обговори його з однокласниками.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Ознайомлення з різними видами вишивальних швів

Інструменти та матеріали: зразки різних видів вишивок,

Альбоми, журнали, фотографії, роздруківки, підруч­ник, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. Уважно розглянь різні види вишивальних швів на зраз­ках вишивок, малюнках із різних джерел інформації.

2. Обговори результати своїх спостережень разом з учи­телем та однокласниками.

3. У робочому зошиті схематично зобрази найпоширені­ші поверхнево-нашивні лічильні вишивальні шви.

Скарбничка мудрості

“Вчення в щасті красить, а в нещасті – тішить”


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Коли на карті світу з'явилась україна.
Ви зараз читаєте: ВИДИ ВИШИВАЛЬНИХ ШВІВ