Визначення філософія – Термін “філософія”, елементи його змісту

Філософія посбіник

Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ

§ 1. Термін “філософія”, елементи його змісту

Визначення філософія

Окресливши значення кореневих слів, які становлять термін “філософія”, ми склали попереднє уявлення про її зміст. Спробуємо дати йому коротке визначення, обмеживши змістові складові. Адже, як ми вже знаємо, слово стає науковим терміном, коли набуває чіткої змістової визначеності.

– Філософія – теоретична форма світогляду, яка, виступаючи осмисленням граничних засад практичної

і теоретично-пізнавальної життєдіяльності, формує світорозуміння в йот о наявному та належному вимірах і обгрунтовує напрями подальшої життєтворчості.

– Філософія є активність розуму, спрямована на критичне і раціональне випробування підвалин найбільш фундаментальних передумов людського буття.

– Філософія є боротьба проти спантеличування нашого інтелекту засобами нашої мови.

– Філософія – прийнята філософом на себе співвідповідність, яка відповідає на поклик Буття сущого. Головне завдання вивчення філософії – зробити спробу вступити в поле мислення, зрозуміти об’єктивні

та суб’єктивно – людські підстави і внутрішню необхідність вироблених в історії форм і напрямів філософування, які індукують це поле. Проте філософію не можна вивчати, акцентуючи увагу лише на змісті тієї чи іншої філософської концепції це ще не філософія, а її продукти, про що було відомо вже Платону. Філософія – це активність, діяльність для створення цього продукту. Саме цю діяльність, цю активність і варто засвоювати. Зразки такої діяльності дає нам історія філософії, за це її називають школою мислення.

Вивчення філософії під таким кутом зору сприятиме вирішенню ще одного завдання, на якому наголошував сучасний грузинський філософ М. К. Мамардашвілі. Воно здатне “відновлювати висхідний життєвий смисл філософування, який з часом зовсім зник з системи університетської, академічної передачі знань і був підмінений, так би мовити, самокрученням термінологічної машини, яка, безумовно, має існувати. Але при цьому не повинен зникати первісний життєвий сенс філософії як такої з її абстрактною мовою, що створює простір для людини, яка мислить, особистості, здатної самостійно думати, приймати рішення тощо. Тобто, іншими словами, відтворюється класична мужня душа, здатна тримати неможливу, не пануючу над реальністю і все ж мислиму думку. Тримати, не впадаючи ані в революціонерство, ані в теургію”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Фантастичний пейзаж.
Ви зараз читаєте: Визначення філософія – Термін “філософія”, елементи його змісту