ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

Словотвір. Орфографія

§ 18. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

Про те, як змінюються приголосні при творенні слів за допомогою суфіксів – ськ-, – ств-, – ин-

ПРИГАДАЙМО. З якими звуками можуть чергуватися приголосні [г], [к], [х]?

147

У кожній парі слів визначте похідне слово. На основі спостереження розкажіть про зміни приголосних при творенні слів.

Париж -> паризький; Рига -> ризький.

Суфікси – ськ-, – ств-

ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

ВИНЯТОК: казахський, тюркський.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо основа слова

закінчується на [д] або [т], то на письмі ніяких змін не позначаємо. НАПРИКЛАД: брат – братський, братство; солдат – солдатський; студент – студентський, студентство.

148

Розгляньте фотографії пам’яток природи й архітектури. Поясніть, як утворено назви цих пам’яток.

ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

1. Урицькі скелі (с. Урич, Львівщина)

2. Карадазький заповідник (Карадаг, Крим)

3. Збаразький замок (м. Збараж, Тернопільщина)

149

І. Від поданих власних назв утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса – ськ-. Виділіть суфікс. Поясніть, які зміни приголосних відбуваються при цьому.

src="/pictures/image057_112.jpg" class=""/>

Дрогобич, Одеса, Запоріжжя, Львів, Острог, Сиваш, Іртиш, Овруч, Південний Буг, Світязь, Кагарлик, Кривий Ріг, Цюріх, Париж, Рига.

II. Запишіть фонетичною транскрипцією прикметники, утворені від виділених слів.

150

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. До якого міста (у яку місцевість) України ви хотіли б поїхати з класом на екскурсію? Що там можна побачити? Куди навідалися б насамперед?

151

І. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса – ськ-, а також, де це можливо, іменники за допомогою суфікса – ств-. Запишіть утворені слова, виділіть у них суфікси.

Товариш, латиш, турист, боягуз, казах, ткач, парубок, таджик, завод, емігрант, студент, дивак.

II. Складіть і запишіть речення з двома утвореними словами (на вибір). Підкресліть граматичні основи.

152

Від поданих іменників утворіть і запишіть назви галузей господарства чи ремесел. Які з цих галузей (ремесел) поширені у вашій області? Поясніть, чому деякі з утворених слів належать до застарілої лексики.

ЗРАЗОК. Кравець – кравецтво.

Бджільник, овочівник, хлібороб, садівник, птахівник, вівчар, мірошник, гончар, гутник*.

*Гутник – майстер, який виготовляв скляні вироби.

Суфікс – ин(а)

При творенні від прикметників на – ськ(ий), – зьк(ий) іменників за допомогою суфікса – ин(а) відбуваються такі зміни:

– суфікс – ськ(ий) змінюється на щ. НАПРИКЛАД: львівський -> Львівщина;

– суфікс – иьк(ий) змінюється на чч.

ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

НАПРИКЛАД: донецький -> Донеччина, вінницький -> Вінниччина.

ВИНЯТОК: Галичина.

Чн(шн)

При творенні прикметників із суфіксом – н – кінцеві приголосні [к], [if], [if’] іменників змінюються на [ч]. НАПРИКЛАД: комік – комічний, залізниця – залізничний.

ВИНЯТОК: рушник, рушниця, сердешний (у значенні нещасний), торішній, мірошник.

ОРФОГРАМА

Літери щ, чч в іменниках із суфіксом – ин(а)

Буквосполука чн(шн) у прикметниках із суфіксом – н-

153

І. Утворіть усно від поданих слів іменники із суфіксом – ин(а). Які зміни приголосних при цьому відбуваються?

ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

Вінницький, дніпропетровський, хмельницький, івано-франківський, миколаївський, тернопільський, донецький, волинський, полтавський, прилуцький, чернігівський.

II. З двома утвореними іменниками (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними членами.

154

Спишіть речення, вставляючи пропущену букву щ або чч. Обгрунтуйте написання слів з великої букви.

1. Мов той орел, літав Богун по Київщині й Брацлав..ині (А. Кащенко). 2. Україна за гетьманства Богдана Хмельницького налагоджувала стосунки зі Швецією, Туре..иною, Молдовою, Угор..иною (3 посібника). 3. Цвіте Гуцуль..ина квітками (Олександр Олесь). 4. Звенигород..ина – співучий куточок України (С. Васильченко).

155

Скориставшись довідковою літературою чи інформацією з мережі Інтернет, підготуйте усну розповідь (5-7 речень) на одну з тем: “Мистецтво писанкарства”,

“Ткацтво – одне з найдавніших ремесел”, “Історія кобзарства”, “Виникнення українського козацтва”.

Використайте спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Іменники 1 відміни.
Ви зараз читаєте: ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ