Адміністративне законодавство


Адміністративне законодавство – галузь законодавства України, яка регулює відносини, що виникають у процесі виконавчої і розпорядчої діяльності органів державного управління між собою, з громадськими організаціями і громадянами щодо управління державою. Виконавчо-розпорядча діяльність як предмет А. з. тісно пов’язана з визначенням його принципів. Згідно з ними будується і функціонує державний апарат, який здійснює державне управління. Законодавча робота щодо розвитку А. з. має грунтуватися на таких принципах, як демократизм, гласність,

науковість моделювання суспільних відносин, примат міжнародного права над внутрішнім, планування тощо. Основними напрямами розвитку А. з. є загальногалузева та проблемна кодифікація адміністративно-правових норм. Йдеться про забезпечення достатнього рівня формалізації принципів і методів організуючого впливу держави на суспільні відносини; відміну застарілих правових актів; цільову консолідацію і комплексність дії окремих адміністративно-правових норм та інститутів; наукове моделювання нормотворчих процесів і механізму правозастосування у сфері державного управління.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Порівняльна характеристика природного та штучного добору.
Ви зараз читаєте: Адміністративне законодавство