Право трудове


Право трудове – сукупність правових норм, які регулюють відносини між підприємцями та найманими працівниками, а також трудові відносини у межах не капіталістичних підприємств та організацій. Предмет П. т. – трудові відносини, що виникають у процесі використання працівниками своїх здібностей, навичок і трудового досвіду при виконанні різноманітних трудових функцій, а також відносини щодо їх участі в управлінні підприємствами, відносини щодо працевлаштування, організації праці, професійної підготовки та підвищення кваліфікації на виробництві тощо. Джерела П. т. – нормативно-правові акти, міжнародні договори (Україною ратифіковано приблизно 50 конвенцій МОП, в т. ч. такі міжнародні акти, як Загальна декларація прав людини, Пакт про економічні, соціальні та культурні права, правові звичаї та адміністративні (судові) прецеденти. Важливу роль у регулюванні трудових відносин на мікрорівні відіграє колективний договір.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Окиснення спирту в альдегід.
Ви зараз читаєте: Право трудове