Букви е, о після ж, ч, ш

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 37 Букви е, о після ж, ч, ш

Запам’ятаймо!

Букви е, о після ж, ч, ш

339 Перепишіть прислів’я та приказки, вставляючи пропущені слова з довідки. Поясніть написання цих слів.

Де багато… , там нема… .

Не вчи… їсти хліба… .

Хату жінка за три кути держить, а… за… .

… душу і милом не відмиєш.

Краще тепер, ніж у… .

Довідка: печ..ного, пташ..к, уч..ного, комаш..к, ч..ловік, ч..твертий, ч..рну, ч..твер.

340 Спишіть акровірш. Підкресліть слово з орфограмою “Букви

е, о після ж, ч, ш”.

Жовтіють на дубовім вітті,

Осінній час – трусить пора.

Летять вони додолу миттю,

У торбу їх лісник збира.

Ділянку знайде залюбки,

І там з них виростуть дубки.

М. Романченко

341 Спишіть вірш, вставляючи потрібні букви.

Жуки дзижчать в садочку літом,

По стежці жабка – плиг та плиг!

Ж..ржини квітнуть ж..втим цвітом,

Кружляють бдж..ли біля них.

Н. Забіла

342 Прочитайте вірш, виразно вимовляючи звук [ч]. Прокоментуйте на прикладах із скоромовки орфограму “Букви е, о після ж, ч, ш”.

Чорно, чорно уночі, Чорна тінь усе накрила.

Чорні очі у сичів. Через

чорних тих сичів –

Чорні очі, чорні крила, Чорно, чорно уночі.

Г. Чубач

343 1. Розгадайте ребус-прислів’я. Запишіть відгадку.

Букви е, о після ж, ч, ш

2. Складіть і запишіть твір-мініатюру, використовуючи слова: вечоріє, женці, повечеряти, учорашній, черствий, шершаві.

344 Спишіть лічилку. До виділених слів доберіть спільнокореневі, у яких відбувається чергування о – е та е – і.

Раз, два, три, чотири, Коза бігає, кричить,

Козі дзвоника вчепили, Просить дзвоник відчепить.

Усміхнімось!

– Мамо, а наша вчителька зовсім не знає тварин.

– Звідки ти це взяв?

– Я намалював коня, а вчителька питає, що це таке.

345 1. Прочитайте й розподіліть подані слова у відповідні колонки.

Заповніть у зошиті таблицю за зразком.

Написання

Е після ж, ч, ш

О після ж, ч, ш

Ш..лом, бдж..ла, ч..тири, ч..твертий, ш..рш..нь, оженитися, ч..рнота, ж..рдина, ж..ржина, ш..стий, дж..рело, шестиденка.

2. Уведіть виділені слова в складне речення й запишіть його. Підкресліть головні члени речення.

346 1. Прочитайте вірш. Випишіть слова із буквами ж, ч, ш. Підкресліть

Ті, у яких є орфограма “Букви е, о, після ж, ч, ш”.

Дощик стрекоче щоночі,

Небо додолу схилилось.

Сонце заплющило очі,

Мабуть, за літо стомилось.

Листя – пожовклі серветки.

П’янко всміхаються айстри.

Править червоним чернетки

Жовтень, розгублений майстер.

Л. Лілова

2. Перелічіть у вірші образи осені. Запишіть свої думки й почуття про осінь.

Букви е, о після ж, ч, ш

347 1. Виразно прочитайте вірш. Якими звуками створено настрій вірша?

Який це настрій?

Червоне сонце в Чорне море сіло.

Напнула ніч легку чадру на Крим.

Над Києвом вже теж повечоріло…

В думках сьогодні я побуду з ним.

Г. Литовченко

2. Запишіть вірш. Підкресліть слова, у яких є орфограма “Букви е, о після ж, ч, ш”.

Букви е, о після ж, ч, ш


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Для чого використовують будівельні корисні копалини.
Ви зараз читаєте: Букви е, о після ж, ч, ш