Лабораторна робота № 2. ВИМІРЮВАННЯ ОБ’ЄМУ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати в учнів уміння вимірювати об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під

час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз виконання лабораторної роботи № 1

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Як визначити ціну поділки шкали засобу вимірювання?

– Як правильно здійснювати вимірювання за допомогою мірного циліндра?

– Яких заходів безпеки потрібно дотримуватися, працюючи зі скляним посудом?

– Як оцінити абсолютну та відносну похибки результату вимірювань?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: виміряти об’єми твердих тіл (правильної

1 неправильної форм), води та сипких матеріалів; оцінити точність результатів вимірювань.

Обладнання:

1. Мірний циліндр.

2. Лінійка.

3. Посудина з водою.

4. Три пластикові стаканчики з водою, пшоном, піском.

5. Тверде тіло неправильної форми.

6. Тверде тіло, що має форму прямокутного паралелепіпеда; нитки.

Хід роботи

1. Виміряйте об’єм води та об’єми сипких матеріалів шляхом прямих вимірювань за допомогою мірного циліндра (див. рис.).

Лабораторна робота № 2. ВИМІРЮВАННЯ ОБЄМУ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Результати занесіть у таблицю:

Номер досліду

Матеріал

Об’єм рідини або сипкого матеріалу Vвим, см3

1

Вода

2

Пшоно

3

Пісок

2. Виміряйте об’єм твердого тіла неправильної геометричної форми (тіло 1) шляхом прямих вимірювань (за допомогою мірного циліндра). Виміряйте об’єм твердого тіла правильної геометричної форми (тіло 2) шляхом прямих вимірювань. Виміряйте об’єм твердого тіла правильної геометричної форми (тіло 2) шляхом непрямих вимірювань.

Лабораторна робота № 2. ВИМІРЮВАННЯ ОБЄМУ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Результати вимірювань занесіть у таблицю:

Тіло

Прямі вимірювання

Непрямі вимірювання

Початковий об’єм води

V1, см3

Об’єм води та тіла

V2, см3

Об’єм тіла

V = V2 – V1, cm3

Довжина l тіла, см

Ширина d тіла, см

Висота h тіла, см

Об’єм тіла

V = ldh, см3

Тіло 1

Тіло 2

3. Оцініть абсолютну та відносну похибки результатів вимірювань об’ємів води й сипких матеріалів. Подайте результати вимірювань у вигляді Лабораторна робота № 2. ВИМІРЮВАННЯ ОБЄМУ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Вода

Лабораторна робота № 2. ВИМІРЮВАННЯ ОБЄМУ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Пшоно

Лабораторна робота № 2. ВИМІРЮВАННЯ ОБЄМУ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Пісок

Лабораторна робота № 2. ВИМІРЮВАННЯ ОБЄМУ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Аналіз експерименту та його результатів

1. Проаналізувавши різні види вимірювання об’єму твердого тіла, зазначте:

А) випадки, коли доцільно використовувати той чи інший вид вимірювання об’єму твердого тіла;

Б) чинники, які вплинули на точність здобутих вами результатів.

2. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, що саме ви навчилися вимірювати і для чого можуть стати в пригоді навички, набуті в ході виконання роботи.

Творче завдання

Запропонуйте способи вимірювання об’єму тіла неправильної форми, якщо:

А) тіло не вміщується в наявну мірну посудину;

Б) ви маєте кілька однакових тіл і об’єм кожного тіла є меншим, ніж ціна поділки шкали наданої вам мірної посудини.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 4, 5; опрацювати підсумки розділу 1 (стор. 44-45)

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 4.56, 4.58

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: підготуватися до лабораторної роботи № 3

_____________________________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...Азональні грунти україни.
Ви зараз читаєте: Лабораторна робота № 2. ВИМІРЮВАННЯ ОБ’ЄМУ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ