ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО 3.11. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ Частинки, яким на сьогоднішній день наука не може приписати певної внутрішньої будови, називають елементарними. Відкрито

Значення синусів і косинусів окремих кутів

10. Додатки 33. Значення синусів і косинусів окремих кутів

Холестеричний стан рідких кристалів – Структура і властивості рідких кристалів

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 6 БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ В КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ 6.4. Структура і властивості рідких кристалів Холестеричний стан рідких кристалів Холестеричні рідкі кристали (холестерики, скорочено позначають ХРК) на

Прискорювачі заряджених частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.3. Прискорювачі заряджених частинок Методи прискорення елементарних частинок пород із методами реєстрації є основними експериментальними методами ядерної фізики. Вони поділяються

Перший закон Ньютона

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.2. Перший закон Ньютона Кінематика не розкриває причин руху. Вона лише описує сам рух. Розкрити причини руху не так просто. До Галілея протягом майже двох

Потужність

5. Механіка 5.3. Закони збереження в механіці 5.3.6. Потужність Потужність – це фізична величина, що дорівнює відношенню виконаної роботи до інтервалу часу, за який вона виконана. Позначається буквою N. Одиниця вимірювання – один ватт

Матеріальна точка – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.2. Матеріальна точка Матеріальна точка – тіло, розмірами і формою якого за даних умов руху можна знехтувати. Фізичне тіло вважається матеріальною точкою тоді, коли: – воно рухається поступально; – розміри

ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ 1.6. ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА Сторонні сили – це будь-які сили, крім кулонівських, які діють на заряд Напруга – це величина, яка чисельно дорівнює роботі всіх

Енергія зв’язку атомних ядер

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.5. Енергія зв’язку атомних ядер Внутрішня енергія ядра складається з: 1) суми власних енергій нуклонів, які б вони мали, якби

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ТА ЇЇ ВИДИ – ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ 6.1.3. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ТА ЇЇ ВИДИ Теплопередачею або теплообміном називається процес
Page 10 of 64« First...89101112...203040...Last »