Ультрафіолетова катастрофа

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.3. “Ультрафіолетова катастрофа” Першу спробу теоретично обгрунтувати розподіл енергії в спектрі абсолютно чорного тіла зробив російський фізик В. О. Міхельсон. Він же

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – Динаміка

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту Траєкторія руху – парабола. Максимальна висота підйому тіла: Час польоту тіла: Горизонтальна дальність польоту тіла:

Загальні властивості атомного ядра

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.4. Загальні властивості атомного ядра Дослідами Е. Резерфорда було встановлено існування атомних ядер. Атомному ядру кожного елемента, як і будь-якому

Повітроплавання. Підіймальна сила – Гідростатика та аеростатика

5. Механіка 5.5. Гідро – та аеростатика 5.5.11. Повітроплавання. Підіймальна сила Підіймальна сила крила – це сила, яка виникає внаслідок обтікання крила потоком рідини чи газу. Причиною її виникнення є вихровий рух (циркуляція) рідини

Рух зарядженої частинки в магнітному та електричному полях. Сила Лоренца

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 9 МАГНЕТИЗМ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 9.6. Рух зарядженої частинки в магнітному та електричному полях. Сила Лоренца Провідник, по якому проходить струм, відрізняється від провідника без струму

Швидкість прямолінійного нерівномірного руху – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.15. Швидкість прямолінійного нерівномірного руху Прямолінійний нерівномірний рух – це рух фізичного тіла (матеріальної точки), швидкість якого з часом змінюється, тобто тіло за рівні проміжки часу здійснює неоднакові переміщення. Середня

ТИСК – ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ 4.1. ТИСК Гідроаеростатика – розділ механіки, який вивчає рівноважний стан рідини або газу. Величина, яка дорівнює відношенню сили, що діє перпендикулярно

ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ МАЯТНИКІВ – ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 1. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ 1.2. ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ 1.2.2. ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ МАЯТНИКІВ Пружинний маятник – коливальна система, в якій коливання відбуваються під впливом сил пружності в