ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ВИХРОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.7. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ВИХРОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ Електромагнітна індукція – це явище виникнення електрорушійної сили індукції у провіднику, контур якого перетинається змінним

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА КІЛЬЦЯ НЬЮТОНА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 6. ОПТИКА 6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА 6.1.5. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА КІЛЬЦЯ НЬЮТОНА При відбиванні світла від верхньої і нижньої поверхні плівки виникає різниця ходу

РІВНОМІРНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ 1.4. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ 1.4.1. РІВНОМІРНИЙ РУХ Прямолінійним рівномірним рухом називають рух, при якому тіло (матеріальна точка) за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакове переміщення,

СИЛИ ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА. МЕХАНІЧНА НАПРУГА – СИЛИ В МЕХАНІЦІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.2. СИЛИ В МЕХАНІЦІ 2.2.2. СИЛИ ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА. МЕХАНІЧНА НАПРУГА Сили пружності – це сили, які виникають при деформації тіла і перешкоджають цій

СИЛА ТЕРТЯ. В’ЯЗКЕ ТЕРТЯ – СИЛИ В МЕХАНІЦІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.2. СИЛИ В МЕХАНІЦІ 2.2.1. СИЛА ТЕРТЯ. В’ЯЗКЕ ТЕРТЯ Сила тертя – це сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого

Сила – Динаміка

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.5. Сила Сила – це векторна фізична величина, яка характеризує дію одного тіла на інше і спричиняє прискорення. Вона є мірою механічної взаємодії тіл внаслідок безпосереднього контакту або ж впливу

Гвинтовий рух. Крок гвинта – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.30. Гвинтовий рух. Крок гвинта Крок гвинта – це відстань, на яку гвинт переміщується по осі за один оберт. Позначається буквою h. Швидкість руху гвинта: Де h – крок гвинта;

Акумулятор

7. Електрика 7.8. Джерела струму 7.8.2. Акумулятор Акумулятор – це прилад, здатний зберігати електричну енергію, що накопичується при протіканні через нього електричного струму від стороннього джерела ЕРС. Кислотні свинцеві акумулятори Кислотний акумулятор складається з