Закони випромінювання абсолютно чорного тіла

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.2. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла У багатьох випадках потрібно знати не лише спектральну густину випромінювання тіла (випромінювальну здатність), а й енергію,

КЛИН, ГВИНТ – ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ 3.8. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ 3.8.4. КЛИН, ГВИНТ Клин – різновид похилої площини. Клин є головною частиною, наприклад, ножа, ножиць, сокири, рубанка. Щоб клин

Ядерні реактори

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.14. Ядерні реактори Для здійснення керованої ланцюгової ядерної реакції поділу слід підвищити в природному урані процентну концентрацію нукліду 23592U. Пристрій,

Методи спостереження інтерференції світла

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 12 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 12.3. Методи спостереження інтерференції світла Для утворення когерентних світлових пучків застосовують різні штучні прийоми. Фізична суть усіх приладів для спостереження інтерференції світла

Електрична сила. Закон Кулона

7. Електрика 7.4. Електрична сила. Закон Кулона Електрична сила – це сила, з якою електричне поле діє на внесене в нього заряджене тіло чи частину. Французький вчений Шарль Кулон встановив, що сила взаємодії заряджених

Динаміка спеціальної теорії відносності

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 14 ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 14.8. Динаміка спеціальної теорії відносності Ми розглянули винятково просторово-часові співвідношення, кінематику теорії відносності. Тепер ознайомимося з релятивістською динамікою.

Рентгенівське випромінювання

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 15 БУДОВА АТОМА 15.11. Рентгенівське випромінювання Випромінювання, відкрите 1895 р. німецьким фізиком В. Рентгеном і назване на його честь рентгенівським, відіграло велику роль у дослідженнях будови електронних оболонок

Сила пружності – Динаміка

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.21. Сила пружності Пружність – це властивість тіла деформуватись і самовільно відновлювати початкові форму й об’єм після припинення зовнішніх впливів при деформації. Сила пружності – це сила, яка виникає при