Зовнішні аналогії між магнітними і електричними явищами

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 9 МАГНЕТИЗМ. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 9.1. Зовнішні аналогії між магнітними і електричними явищами Магнітами називають тіла, здатні притягувати залізо, нікель і кобальт. Магнітні властивості притаманні, наприклад,

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку,

Прискорення – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.16. Прискорення Прискорення – це векторна фізична величина, що характеризує зміну швидкості тіла за числовим значенням і напрямом. Вона дорівнює відношенню зміни швидкості тіла (матеріальної точки) до інтервалу часу, протягом

РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ (РІВНЯННЯ КЛАПЕЙРОНА – МЕНДЕЛЄЄВА) – ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ (ГАЗОВІ ЗАКОНИ)

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 2. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ (ГАЗОВІ ЗАКОНИ) – Не зберігають ні форми, ні об’єму. – Характер молекулярного руху: безладний (хаотичний) рух. 2.1. РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

ЧАСТКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ ПРИ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЯХ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО 3.9. ЧАСТКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ ПРИ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЯХ Елементи, розташовані у середній частині таблиці Менделєєва, мають більшу

Α-розпад

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.9. α-розпад Розглянемо найважливіші властивості а-випромінювання. Відомо, що α-частинки є ядрами атомів гелію. Отже, їм властивий заряд +2е і масове

Радіан – Кінематика

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.27. Радіан Радіан – це центральний кут, що відповідає дузі, довжина якої дорівнює радіусу. Якщо радіус здійснить один повний оберт, то одержимо кут, який дорівнює 360°, або 2п, радіанів. Якщо

Перші люди на орбіті Землі

Перші люди на орбіті Землі Космонавт Вік Кіль Кість Витків Провів на орбіті (год, хв) Корабель, Країна Дата 1 Юрій Гагарін 27 1 1 : 48 Восток-1, СРСР 12.04.1961 2 Герман Титов 25 17