Джерела струму

7. Електрика 7.8. Джерела струму Для існування електричного струму потрібно створити електричне поле. Воно створюється за допомогою джерел струму. У джерелах струму відбувається перерозподіл і нагромадження заряджених частинок на позитивному і негативному полюсах. У

ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РАМКУ ЗІ СТРУМОМ. МАГНІТНИЙ ПОТІК

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.4. ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РАМКУ ЗІ СТРУМОМ. МАГНІТНИЙ ПОТІК Магнітне поле діє на протилежні сторони рамки зі струмом із силами Ампера

Iонізаційна камера – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок Iонізаційна камера Найпростіша йонізаційна камера має вигляд замкненої посудини, заповненої газом при певному

Приставки СІ для створення десятинних та частинних одиниць – Одиниці фізичних величин – Фізичні величини та їх вимірювання

2. Фізичні величини та їх вимірювання 2.3. Одиниці фізичних величин 2.3.3. Приставки СІ для створення десятинних та частинних одиниць Найменування Позначення приставки Множник Назва множника Українське Міжнародне Екса Е E 1018 Квінтильйон Пета П

Принцип доповнення

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 16 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ 16.6. Принцип доповнення Потреби фізики зумовили появу концепції доповнення, яка водночас має глибоко філософський характер і є яскравим підтвердженням органічного зв’язку фізики з філософією,

Взаємоперетворення елементарних частинок – основа сучасної атомістики

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 18 ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК 18.7. Взаємоперетворення елементарних частинок – основа сучасної атомістики На сучасному рівні пізнання мікросвіту підтверджується атомістична картина будови матерії, яку передбачали

Додавання векторів – Елементи векторної алгебри

3. Елементи векторної алгебри Векторні величини (вектори) – це величини, які характеризуються числовими значеннями і напрямом: Скалярні величини (скаляри) – це величини, які характеризуються лише числовим значенням. Вони можуть бути додатними та від’ємними й

Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 4 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ГАЗІВ 4.8. Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла Перше експериментальне визначення швидкостей молекул здійснив у 1920 р. О. Штерн. Прилад, використаний для цього,